• VVD pleit voor lastenverlichting

  05 juli − Rijswijk heeft vrijwel structureel voordeel op de begroting heeft gerealiseerd en dat dit zich nog nooit heeft vertaald in een concrete lastenverlichting. Sterker nog, er is een automatisme om altijd maar weer de lasten op te schroeven. De VVD ergert zich aan dit automatisme en vindt het een passend gebaar naar de Rijswijkse belastingbetaler om geen lastenverzwaring toe te passen. Lees verder

 • Van de voorzitter: Rijswijk in Europa

  19 juni − In Voorburg staat een ruiterstandbeeld van de generaal Corbulo, de lokale Romeinse filiaalhouder die hier ter plaatse de limes, de buitengrens van het Romeinse rijk onderhield in de eerste eeuw na Christus. Ten noorden van de Rijn gingen de Romeinen alleen sporadisch, deels omdat er te weinig te halen viel, deels omdat het hen er te guur was, deels omdat de er woonachtigen hen bepaald niet verwelkomden. Romeinen brachten hier hun beschaving, al was dat er een van meedogenloosheid en slavernij. Niet heel liberaal, die Romeinen. Lees verder

 • Doe mee aan de schaduwfractie

  12 juni − Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Rijswijkse VVD op 11 april 2016 is door het lokaal netwerkbestuur aangekondigd dat de VVD in Rijswijk een schaduwfractie in het leven zal roepen. De schaduwfractie is een afdelingscommissie waarvan de leden de VVD gemeenteraadsfractie ondersteunen, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het doel is de slagkracht en de denkkracht van de gemeenteraadsfractie te versterken en tegelijk om leden van de Rijswijkse VVD gelegenheid te geven politiek actief te zijn en te helpen bij het politieke werk. Lees verder

 • Politiek Café met Cora van Nieuwenhuizen

  05 juni − Afgelopen maandag was Cora van Nieuwenhuizen te fast in het Rijswijkse Politieke Café. Deze politica heeft in bijna alle volksvertegenwoordigingen in Nederland een rol gehad en zit nu in het Europese Parlement. Het was een zeer interessante avond waar Cora verschillende onderwerpen zoals TTIP, ruimtevaart en de benchmark wetgeving de revue liet passeren. Lees verder

 • Fractie in Actie: Raadsvergadering Stadhuis

  25 mei − Het werd een lange avond in het stadhuis in Rijswijk. De gemeenteraad kwam bijeen en er stond een beladen onderwerp op de agenda: de eventuele verhuizing terug naar het oude stadhuis. Dit onderwerp houdt de Raad al jaren bezig en de VVD fractie streeft er naar dit vraagstuk nu voor eens en altijd op te lossen in deze periode. Lees verder

 • Fractie in Actie: Stadhuis en Cultuurvisie

  18 mei − De VVD fractie had al eerder gezegd dat het stil was op de agenda van de gemeenteraadbijeenkomsten in de afgelopen periode. En dat dus in de eindsprint naar het zomerreces opeens alles weer tegelijk op de agenda van de laatste raadsvergaderingen wordt gepropt. Dus de komende weken nog veel vuurwerk te verwachten over Stadhuis, cultuurvisie, stadvisie en de financiën. Lees verder

 • Liberale visiebijeenkomst: Haag- en Delflanden 2045

  17 mei − Op zaterdag 14 Mei vond op het Stadhuis in Rijswijk de eerste Liberale Visiebijeenkomst plaats, met deelnemers uit Leidschendam-Voorburg, Delft en uiteraard Rijswijk. Doel van deze bijeenkomsten is tot een gemeenschappelijke visie voor de hele regio te komen op langere termijn, in samenspraak met de bevolking. Wat vindt u belangrijk? Lees verder

 • Fractie in Actie: Stadhuis

  11 mei − Gisteravond discussieerde de gemeenteraad voor het eerst over de plannen van het College om terug te keren naar het oude stadhuis. Hierop waren er zoveel vragen van onder andere de VVD Fractie dat de vergadering geschorst moest worden om het College de tijd te geven alle vragen te beantwoorden. Ondermijnt het college niet de eigen Stadsvisie met de plannen rond het stadhuis en zijn de financiële risico's en alternatieven wel voldoende onderzocht? Lees verder

 • Van de voorzitter: Als het ooit zo ver zal komen

  01 mei − Onvermijdelijk gaat het op 4 mei dan ook over wat jij zou hebben gedaan, als je er voor stond. Of jij bij al die mensen had gehoord die de bezetting ondergingen en daar niet tegen in het geweer kwamen. Of dat jij juist bij de mensen had gehoord die dat wel deden, die wel in het geweer kwamen, die opstonden en zich verzetten. Lees verder

 • Politiek Café met Tiemen Brill

  28 april − Afgelopen maandag was Tiemen Brill, fractievoorzitter van de VVD in de Provinciale Staten, te gast in ons politiek café. Lees verder

 • Geen lastenverzwaring door Huis van de Stad

  21 april − Gisteren berichtte de gemeente dat het College voornemens is om het onderzoek en ontwerp voor het Huis van de Stad door te zetten. Dit dossier krijgt van het College zo een definitieve richting de Generaal Spoorlaan. De VVD is nooit tegen een retour geweest zolang dit kostenneutraal zou gebeuren en geen extra kosten voor de Rijswijker met zich mee zou brengen. In de eerste berekeningen wordt de renovatie op € 28.900.000 geschat. De VVD zit op 't vinkentouw om dit plan op haalbaarheid en betaalbaarheid te toetsen. Lees verder

 • Rijswijk Buiten: successtory met groeipijn

  21 april − Dat de nieuwbouwwijk, Rijswijk Buiten, een succes aan het worden is, is algemeen bekend. Dankzij het doorzettingsvermogen en creativiteit van VVD wethouder Van Putten is deze wijk midden in de crisis tot stand gekomen. Helaas zijn er ook een paar groeistuipjes: de tijdelijke basisschool De Buit is sneller vol met leerlingen dan de prognoses. Het schoolbestuur Lucas te enthousiast geweest met het aannemen van leerlingen en wil deze nu deels verplaatsen naar andere schoolgebouwen in Rijswijk. Lees verder

 • Detailhandel en voetbal

  06 april − Op 5 april was had de Gemeenteraad van Rijswijk de Forum vergadering Stad. Onder andere over de stimulering detailhandel en voetbalclub Haaglandia. VVD bracht naar voren dat stimuleren detailhandel meer is dan zorgen voor goedkoop parkeren. Lees verder

 • Van de voorzitter: Lokale partijen

  04 april − De VVD is een lokale partij, althans we zijn als nationale partij lokaal vertegenwoordigd. Maar uiteindelijk is alle politiek allereerst lokaal. Iedere kiezer woont ergens in een straat in een gemeente en het is daar waar die kiezer de overheid ontwaart, en er iets van vindt en er iets van wil. Het is ook daarom dat de betrekkelijk nieuwe ‘onafhankelijke’ partijen succesvol zijn in de gemeenteraadsverkiezingen, in Rijswijk en elders. Lees verder

 • De wethouders aan het woord

  24 maart − Afgelopen maandag was er weer het Politiek Café van de VVD Rijswijk. Ongeveer 30 belangstellenden waren gekomen om een tweegesprek tussen de wethouders Ronald van der Meij en René van Hemert bij te wonen. Lees verder

 • Fractie in Actie: maart 2016

  16 maart − De VVD is voorstander van kort en efficiënt vergaderen. Maar intussen heeft de VVD fractie zich wel verbaasd over de laatste twee Raadsvergaderingen in februari en maart. Deze vergaderingen werden beiden in een recordtempo afgehandeld en na een uur stond iedereen weer buiten echter lag dit niet aan kort en efficiënt vergaderen, maar aan het gebrek van echte onderwerpen op de agenda. Zoals we zeiden bij de algemene beschouwingen: het wordt tijd dat het College gaat besturen en keuzes voorlegt aan de raad. Lees verder

 • VVD stelt artikel 42 vragen over het detailhandelsbeleid

  13 maart − In haar brief van 26 februari jl. roept Detailhandel Nederland het College van B&W en de Rijswijkse gemeenteraad op om in actie te komen voor het scheppen van een goed detailhandelsklimaat. Zij constateert dat het een grote uitdaging is om de oplopende leegstand van winkelpanden een halt toe te roepen. Deze brief is voor de fractie van de VVD aanleiding voor het stellen van de vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Lees verder

 • Van de voorzitter: Meedoen

  12 maart − ‘Instant gratification’: dat iemand onmiddellijk wordt beloond voor een inspanning, zelfs al tijdens die inspanning. Je meldt je aan als lid van de VVD en je wordt onmiddellijk opgenomen in een warm bad van liberale vrienden die je omhelzen als je voor het eerst binnenkomt op een bijeenkomst en die je onthalen als een lang gemiste kameraad van ver en lang geleden. Je politieke talent wordt direct herkend en érkend en ze bieden je nog die avond een politieke functie aan van enig gewicht – Lees verder

 • Politiek café met Barbara Visser

  02 maart − Afgelopen maandag was het weer de laate maandag van de maand dus: Politiek Café in Rijswijk. Met deze maand als gast Barbara Visser. Wethouder René van Hemert bevroeg haar over haar politiek carrière en standpunten. Onder andere kwamen de NS, snelwegen, sanctiemaatregelen voor verkeersveiligheid en de veranderde taximarkt ter sprake. Lees verder

 • Fractie in Actie: de nieuwe Cultuurvisie

  24 februari − De afgelopen week stond in het teken van een beeldvormende sessie van de nieuwe cultuurvisie voor Rijswijk. Cultuur is van en voor de samenleving. De overheid is er alleen om cultuur te stimuleren, niet om het volledig te betalen. Dat VVD-beleid heeft de cultuursector versterkt. De makers van cultuur richten zich weer op hun publiek, zij zijn degenen die cultuur in stand houden. Als zij iets niet goed genoeg vinden, is er ook geen reden om subsidie te geven. Lees verder