• Fractie in Actie: Versnippering

  22 maart − Een onderwerp waar we niet omheen kunnen deze maand: de Tweede Kamer verkiezingen. Een enigszins voorspelde uitslag, maar toch wel verrassend. Twee regeringspartijen die het land samen door de moeilijke afgelopen jaren heen geholpen hebben en beiden zetels verliezen. De VVD is dan nog wel de grootste partij, maar de PvdA wordt hard gestraft voor de moed die zij gehad hebben om het land door de crisis heen te helpen. Wat verder opviel was het grote aantal partijen. Het wordt steeds moeilijker om met zoveel versnippering te komen tot een stabiel kabinet. Ook op gemeentelijk niveau hebben we er weer een nieuwe partij bij. Ik ben benieuwd hoe de uitslag van de afgelopen verkiezingen door gaat werken bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Lees verder

 • Van de voorzitter: Nivelleren is taal

  11 maart − Als je meer dan de helft van je inkomen gedwongen afdraagt aan de collectiviteit, die daar dingen voor doet die niet merkbaar ten gunste van jou komen, hoe kan die collectiviteit dan een nog groter beroep op jou rechtvaardigen? Hoe kan dat nog onder een vlag van ‘eerlijk’ en ‘solidariteit’ plaats vinden? Ergens verandert geven in nemen. Lees verder

 • Politiek café met Martin Wörsdörfer

  06 maart − Maandag 27 februari was Martin te gast in het Rijswijkse Politiek Café. Martin heeft jarenlange ervaring op het gebied van belastingen. Een lange tijd als adviseur bij verschillende adviesbureaus en sinds enige tijd bij de belastingdienst. Speerpunt van hem als aankomend kandidaat kamerlid (nr28) is het vereenvoudigen van het belastingstelsel, er wordt te veel geld rondgepompt met toeslagen, subsidies en heffingen, dit kan eenvoudiger. Lees verder

 • VVD stelt vragen over de pilot 'omgekeerd afval ophalen'

  18 januari − Kortgeleden heeft de VVD de bewonersbijeenkomst in de wijk Leeuwendaal over de pilot ‘omgekeerd afval ophalen’ bijgewoond. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de VVD het College van Burgemeester en Wethouders de nodige vragen gesteld over deze pilot. Lees verder

 • Trainingsprogramma 2017

  17 januari − De VVD biedt vele mogelijkheden aan de leden om trainingen te volgen. In het voorjaar van 2017 een aantal interessante trainingen georganiseerd met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Lees verder

 • Het kerst reces is voorbij

  15 januari − Het kerstreces is voorbij. De Gemeenteraad komt weer op stoom. In zijn nieuwjaarstoespraak ging burgemeester Bezuijen in op het vertekende beeld dat ontstaat over staat van de gemeente. Als je af moet gaan op al de negatievelingen die ongeremd op Facebook en Twitter hun gal spuien, zitten we in een permanente crisis op zo’n beetje alle vlakken. Maar als je iets verder kijkt, dan wordt al gauw duidelijk dat we het in Nederland erg goed hebben. En binnen Nederland is Rijswijk bovendien ook nog eens een zeer positieve uitzondering. Lees verder

 • Van de voorzitter: Liberaliseren

  12 januari − Twintig jaar geleden spraken mensen veel vaker en nadrukkelijker met dedain over de overheid. De overheid was de sukkel. Het bedrijfsleven, dáár had men het voor mekaar, daar wisten ze hoe het moest en als de overheid ergens niet uitkwam dan wist een kerel (m) – troubleshooter – uit het bedrijfsleven er wel raad mee. Mensen veronderstelden dat bedrijven de dingen eenvoudigweg beter organiseerden dan overheden dat ooit zouden kunnen. Maar het bedrijfsleven is van de sokkel en de overheid in 2017 doet het wel degelijk beter dan die van 20 jaar geleden. Maar wat zijn nu de stappen die gezet moeten worden? Lees verder

 • Uitreiking Kwaliteitskanjer 2016

  19 december − Na een unaniem besluit van de Jury is de Kwaliteitskanjer 2016 gegaan naar Handhaving / de Inspecteurs Openbaar Gebied, dit omdat zij hun werk professioneel doen met respect naar de inwoners van Rijswijk. De heugelijke uitreiking vond plaats tijdens het jaarlijkse Oliebollentreffen in Ton's Muziekcafé. Lees verder

 • Politiek café met Michel Bezuijen

  10 december − Eind november was burgemeester Michel Bezuijen te gast in het Rijswijkse Politieke Café. Het was een leuke avond waarin we onze burgemeester iets beter leerde kennen en hij vertelde over zijn ervaringen met crisismanagement. Ook kwamen er aantal lokale onderwerpen aan de orde en zo eindigde de avond in een politieke discussie over de Rijswijkse woningmarkt. Lees verder

 • Fractie in Actie: Minder belasting dankzij de VVD

  24 november − Afgelopen tijd stond de gemeente begroting voor 2017 op de agenda van de gemeenteraad. De VVD concludeert: een zeer goede begroting, financiën zijn op orde, voldoende reserves en zelfs een overschot. Dankzij herhaalde inzet van de VVD profiteert daar ook de Rijswijker daar van mee en worden de belastingen verlaagd. Lees verder

 • Tweede bijeenkomst Haaglanden 2045 een succes

  19 november − Op een zonnige zaterdagmiddag kwamen liberalen uit verschillende gemeenten bij elkaar om gezamenlijk aan de visie op een aantal regionale thema's te werken, met als onderlegger de plannen voor de Metropoolregio. Lees verder

 • Politiek café met Leendert de Lange

  07 november − Vorige week maandag was tweede kamer lid Leendert de Lange te gast in het Politiek Cafe. Het was leuk weer veel mensen te mogen begroeten, ook van andere politieke partijen en buurgemeenten! Het dossier van Leendert - de zorg - maakte veel los in de zaal en zorgde voor veel vragen. Lees verder

 • Van de voorzitter: Foute Politici

  01 november − Een foute politicus, dat heb je dus met z’n allen gedaan. Het is heel terecht dat je als partij voor dit type falen de electorale rekening krijgt. Je bent er met z’n allen bij als je de man of vrouw op het schild hijst, daarna als de eerste twijfels komen en daarna als je het aanpakt – of laat zitten. Integriteit is the elephant in the room, maar laten we het er vooral wel over hebben. Lees verder

 • Fractie in Actie: Stadsvisie Rijswijk 2030

  17 oktober − De centrale vraag die het college zichzelf stelde was hoe Rijswijk er in 2030 uit moet gaan zien. Elke politieke partij wil daar natuurlijk zijn eigen – kleur en geur – aan geven, wat natuurlijk wenselijk is voor een zo breed mogelijk gedragen visie. 
Een visie is wat mij betreft geen doel maar een middel.
 Om Rijswijk welvarend en financieel gezond te houden is het belangrijk dat wij de 4 crises die Europa teisteren niet uit het oog verliezen. Lees verder

 • Politiek café met Jan Anthonie Bruijn

  28 september − Afgelopen maandag was VVD Senator en Hoogleraar Jan Anthonie Bruijn te gast bij ons Politiek Cafe. We begonnen de avond het verkiezingsprogramma uit 2010: "orde op zaken". In 2010 bevonden wij ons in een diepe crisis. Jan Anthonie had het meest recente Financiele Dagblad bij zich en die voorspelde voor 2016 zelfs een begrotingsoverschot. Het beleid is succesvol geweest! Lees verder

 • VVD schrapt 6 ton lastenverzwaring

  27 september − Het college van B&W wil de Rijswijkse inwoners voor 6 ton extra belasten omdat werkzaamheden aan het riool goedkoper zijn uitgevallen. Dit is voor de VVD onacceptabel en reden om niet in te stemmen met het gepresenteerde rioleringsplan. Lees verder

 • Rene jureert tijdens burendag Cromvliet

  25 september − Vanmiddag was wethouder René van Hemert jurylid bij de appeltaarten wedstrijd tijdens de burendag in Cromvliet. Naast de appeltaarten wedstrijd waren er workshops honingproeven en oesterzammen kweken. Lees verder

 • Fractie in Actie: het nieuwe politieke jaar

  19 september − Inhoudelijk belooft het komende jaar spannend te worden. De diversiteit in de coalitie waar de VVD deel van uitmaakt is groot. Tijdens eerdere begrotingsbehandelingen hebben wij al een winstwaarschuwing uitgegeven en die geld nog steeds: iedere euro kan maar 1 keer worden uitgegeven. In dossiers als het stadhuis of het pontje zullen zakelijke objectieve argumenten het zwaarst wegen voor de VVD. Lees verder

 • Vragen over oplaadpalen

  31 augustus − In een recent artikel in Elsevier werd de nut en noodzaak van het her en der plaatsen van laadpalen ter discussie gesteld. Deze laadpalen die vaak geen mooie aanvulling in het straatbeeld en nemen soms zelfs ten koste gaan van parkeerplaatsen. Momenteel zijn deze laadpalen nog nodig, maar batterijcapaciteit gaat in 3 à 4 jaar toenemen en dan zal de behoefte om thuis te laden af gaan nemen. Lees verder

 • VVD pleit voor lastenverlichting

  05 juli − Rijswijk heeft vrijwel structureel voordeel op de begroting heeft gerealiseerd en dat dit zich nog nooit heeft vertaald in een concrete lastenverlichting. Sterker nog, er is een automatisme om altijd maar weer de lasten op te schroeven. De VVD ergert zich aan dit automatisme en vindt het een passend gebaar naar de Rijswijkse belastingbetaler om geen lastenverzwaring toe te passen. Lees verder