ALV-III VVD Regio Zuid-Holland

In 2018 vinden er drie ALV’s plaats, die mede in het teken staan van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Bij deze nodigt het bestuur u uit voor deze ALV’s. De eerstvolgende zal plaatsvinden op zaterdag 17 november.