Arthur Sterk

Graag stel ik mij voor: Arthur Sterk (48). Ik werd ‘politiek bewust’ in de tijd dat Hans Wiegel Nederland kon uitleggen wie Sinterklaas was. Mijn allergie voor spilzucht, regelzucht en politiek correct denken, is in de loop der jaren verder toegenomen. Zó sterk dat ik in 1997 niet langer op mijn handen kon blijven zitten en mij heb gekandideerd voor de gemeenteraad. Sinds 2001 heb ik zitting in de Rijswijkse Raad. Inhoudelijk gaat mijn aandacht uit naar bestuurlijke aangelegenheden, veiligheid, sociale zekerheid en volksgezondheid. 

In mijn dagelijks werk als bedrijfsarts word ik vaak geconfronteerd met de kwetsbaarheid van gezondheid en maatschappelijke ‘zekerheden’. Naar vermogen regie houden en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen bestaan, wapent mensen het beste tegen tegenslag. Mensen helpen zichzelf te helpen, een hengel geven in plaats van vis, is mijn motto.

Rijswijk is een welvoorziene stad, groen en welvarend. Dat is niet vanzelfsprekend en vraagt blijvend onderhoud. Vanuit de gemeenteraad werk ik daar samen met de collega-raadsleden actief aan. Voor mij gelden hierbij de liberale uitgangspunten vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid als onverwrikbaar uitgangspunt. Niet de waan van de dag, noch de onderbuik, bepalen mijn handelen en overwegingen, maar de liberale beginselen als consistente en van grote waarde gebleken toetssteen.

RaadsPortefeuille

Algemene bestuurlijke aangelegenheden, zorg en sociale zaken.

Achtergrondinformatie

Arthur Sterk studeerde medicijnen in Leiden. Sinds kort werkt hij vrijwel volledig als bedrijfsarts. In voorgaande jaren combineerde hij 'spreekkamer-werk' met beleid en toezicht op de sociale zekerheid. Gezondheid en maatschappelijke participatie is zijn speerpunt. Keuzevrijheid, steun én eigen verantwoordelijkheid om het leven in te richten zoals men dit zelf wil, ongeacht beperking of handicap.

Rijswijk is nog lang niet af! Zelfstandig wonen voor jong en oud, goede voorzieningen dichtbij en een evenwichtig opgebouwde, gezonde en veilige stad. Geen verspilling van gemeenschapsgeld voor hobby's en luchtfietserij van enkelen. Eigen verantwoordelijkheid, geen gedachtenpolitie, geen betutteling maar gelijkwaardigheid. Daar maakt Arthur zich sterk voor.