Arie Kok

Arie is van 1946 en met een korte onderbreking woont hij vanaf 1971 in Rijswijk. In zijn werkzaam leven was hij o.a. actief als organisatie-adviseur bij een rechtsvoorganger van Deloitte. Daarna richtte hij het automatiseringsbedrijf MicroMatica op, gevestigd in de Plaspoelpolder, dat ERP software ontwikkelde. Nu is hij o.a. betrokken bij het Ondernemersklankbord, een organisatie van 300 oud-ondernemers die belangeloos hun kennis en ervaring beschikbaar stellen aan het bedrijfsleven. Daarnaast is Arie o.a. actief voor de Stichting Mensen Uit De Nood en is bestuurslid geweest van het Rode Kruis in Rijswijk.

De VVD is voor hem een partij die mensen uitdaagt om verantwoordelijkheid te nemen, voor jezelf maar ook voor je omgeving. Zorg voor zwakkeren is daarbij een vanzelfsprekendheid, waarbij mensen gestimuleerd worden om naar hun mogelijkheden actief te blijven meedoen in de samenleving.

De VVD organiseert in Rijswijk regelmatig bijeenkomsten waar gediscussieerd wordt. Met elkaar en met de gasten die worden uitgenodigd. Dat spreekt Arie aan. Heb je een mening, laat die horen en doe mee.