Kandidaatslijsten Provincie & Waterschap

De VVD heeft de kandidaatslijsten en verkiezingsprogramma's voor de verkiezingen van Provinciale Staten Zuid-Holland en de Waterschapsverkiezingen van Hoogheemraadschap Delfland 18 maart 2015 vastgesteld. 

De VVD Rijswijk is verheugd dat voor deze verkiezingen op beide lijsten een Rijswijkse liberaal voorkomt en feliciteerd Wouter van Putten en Lida Wilson-Verboom