Ledenvergadering VVD Rijswijk kiest nieuwe voorzitter

Op de ALV van 29 oktober hebben de leden van de VVD de voorgedrgen kandidaat van het bestuur Renee Hiemstra gekozen als nieuwe voorzitter.

De aftredende voorzitter Udo Oelen, droeg na de verkiezing de voorzittershamer over aan Renee.

Het bestuur bedankt Udo voor zijn jarenlange inzet en wenst hem veel succes in de toekomst.