Van de voorzitter: de JOVD

De Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie. Is niet van de VVD. Zijn niet de VVD-jongeren. Het is een zelfstandige politieke beweging voor liberale jongeren, geen politieke partij ook trouwens. Ik was er lid van in 1988, in Leeuwarden. Ik had al eens eerder gepoogd er lid van te worden maar de toenmalige secretaris was nog maar in zijn eentje en nou ja we kijken wel. En er gebeurde daarna niets, ik gaf het op en de JOVD in Leeuwarden deed het kennelijk even niet. En toen was daar Peter van Dijken. Die de moed had de handel eigenhandig naar zich toe te trekken en ik weet eigenlijk niet eens meer precies hoe maar een setje mensen mobiliseerde en die formeerden samen het JOVD bestuur van de gemeente Leeuwarden; hij vond mijn naam in de stapel papier die hij erfde en zo werd ik ‘VVP’, vice voorzitter politiek. Ik wil even stil staan bij die Peter van Dijken, die thans in Den Haag woont, actief lid is van de VVD en die ik nog steeds regelmatig zie.

Waar het om gaat is dat hij het initiatief nam om die ingeslapen organisatie van de JOVD in Leeuwarden weer op poten te zetten. En met groot gevolg, in anderhalf jaar was het een bloeiende organisatie met 150 leden. Hij zag dat er behoefte was aan een dergelijke organisatie, en hij plantte de vlag in de grond waaromheen mensen zich konden verzamelen.

Dat is de kern van het politieke proces. Iemand moet de stap zetten die het mogelijk maakt dat mensen zich mobiliseren en zich verzamelen, in beweging komen om zich met het bestuur van een gemeenschap te bemoeien. Dat is ook zo mooi aan de lokale onafhankelijke partijen. Nieuwe partijen moeten alles opnieuw uitvinden. Dat was in Leeuwarden bij de JOVD ook zo. Lange ledenvergaderingen over futiliteiten, conflicten tussen mensen, verwachtingen, teleurstellingen en dat alles overgoten met een saus van jeugd en testosteron. Alles dat komt kijken bij het formeren van een organisatie, en omdat het een politieke organisatie is, onder het voetlicht met inspraak van iedere betrokkene, op het podium, zichtbaar voor iedereen die er naar wil kijken. En voor iedereen die er aan deelneemt: superleerzaam.

De lokale onafhankelijke partijen in Rijswijk maken vergelijkbare ontwikkelingen door als de JOVD in Leeuwarden eind jaren 80 van de vorige eeuw. De JOVD in Leeuwarden komt en gaat, dat is nog steeds zo heb ik me laten vertellen. Die opleving waar wij toen voor zorgden, zakte uiteindelijk ook weer in: Peter en ik gingen in Leiden studeren en zo verspreidden ook de andere bestuursleden zich over het land.

Tot even later weer iemand als Peter langskwam en weer dat nieuwe initiatief nam en de JOVD in Leeuwarden weer opbloeide. Iemand moet die stap zetten. Altijd goed. Het liefst zie ik zo iemand naar de VVD stappen, maar als wat wij willen met Rijswijk te ver af staat van wat die iemand wil, dan gaat dat niet door. Maar dan nog, Rijswijk wordt beter door iedere van die stappen, altijd. Hoe meer mensen meedoen, aangesloten zijn op het politieke proces, hoe beter. Hoe Peter, hoe beter dus. Ik zal eens kijken of Peter naar Rijswijk wil verhuizen. Dan is hij namelijk Peter voor Rijswijk.

Met vriendelijke groet,

René Siccama Hiemstra,

voorzitter