Een nieuwe APV en sporthal voor Rijswijk

Afgelopen week is voor de fractie het nieuwe raadsjaar weer begonnen met de eerste fractievergadering en de eerste raadsbijeenkomst over een nieuwe Algemene Plaatselijke verordening (APV) en een nieuwe sporthal in Rijswijk.

De APV in Rijswijk is meer dan 50 pagina’s dik en opgesteld in 2012. Hoog tijd voor een vernieuwing. De VVD is altijd voor deregulering en minder regels. Maar deregulering zeker niet als doel op zich: het moet functioneel zijn en bedrijven en burgers moeten zo min mogelijk last hebben van overbodige en kostbare bureaucratie. De VNG heeft een nieuw model APV opgesteld en de nieuwe gemeente Hollands Kroon heeft een nog eenvoudiger APV opgesteld. De VVD fractie heeft in de raadsbijeenkomst ingebracht dat het goed is die uitgeklede versie van de model APV als basis te nemen en dan kijken of Rijswijk daar ook mee uit de voeten kan. Ook stelt de VVD fractie voor de betrokken organisaties zoals BBR (ondernemers), MKB, horecabedrijven en sportverenigingen te vragen welke problemen zij hebben met de huidige APV. Op basis van deze twee acties beslissen over een nieuwe APV.

De Marimbahal in Rijswijk is na 47 jaar intensief gebruik toe aan renovatie of sloop/nieuwbouw. De sporthal voldoet niet meer aan alle technische eisen en is ook te klein voor bv de topsport van volleybalvereniging InterRijswijk. Tijdens de raadspresentatie werden de diverse scenario’s op een rijtje gezet. Voor de nieuwbouw heeft men een aantal mogelijke locaties onderzocht waaronder een mooie plek in Rijswijk Buiten. Nieuwbouw van een sporthal in deze wijk heeft als voordeel dat een combinatie met een nog te bouwen nieuwe brede school kosten bespaart van een gymnastieklokaal bij die school. De VVD fractie zal alle gepresenteerde varianten goed bestuderen, waarbij het van belang is dat de belangen en wensen van de gebruikers(sportverenigingen) worden afgewogen tegen de financiële mogelijkheden van de gemeente Rijswijk. De bezettingsgraad van de nieuwe sporthal speelt daar een belangrijke rol bij. Want ook bij dit onderwerp zal de VVD op de portemonnee van de Rijswijkse burgers letten. Dat is hard nodig, omdat in de raadsbijeenkomst sommige partijen naar voren brachten dat het ook mogelijk moet zijn de Marimbahal te renoveren en een nieuwe hal in Rijswijk Buiten te bouwen. Voor alle duidelijkheid: wij hebben het dan wel over 9 miljoen euro…….

Kortom: de VVD fractie blijft scherp op een verantwoord financieel beleid van het College!