Politiek Café met Malik Azmani

Afgelopen maandag was Malik Azmni bij ons te gast in ons Politiek Café. Nadat we met een aantal geïnteresseerden een heerlijk diner hadden gegeten begon Ton's vanaf een uur of acht vol te lopen. Rond half negen begonnen we met een vraag gesprek tussen René van Hemert en Malik.

Achtergrond en scholing
Malik groeide op in een volkswijk in Heerenveen - de sportstad nr. 1 - als zoon van een Marokkaanse vader en een Friese moeder. Aan het einde van de basisschool periode kreeg hij een LTS Schooladvies.

Het basisschool advies negerend heeft Malik, na een succesvolle brugklas het VWO gedaan. Hierna volgde het KIM (Koninklijk Instituut voor de Marine) en vervolgens Civiel strafrecht in Groningen.

Dit vormde mede zijn mening dat scholing meer maatwerk zou moeten zijn, niet enkel toetsen. Ook zou het bedrijfsleven meer betrokken kunnen worden bij het onderwijs.

Carrière
Reeds op jonge leeftijd (10/11 jaar) was Malik in politiek geïnteresseerd. Hans Wiegel - toen der tijd commissaris van de Koningin in Friesland - intrigeerde hem: denk in kansen in plaats van beperkingen, het glas is immers half vol i.p.v. half leeg.

Na een snelle carrière gemaakt te hebben binnen de IND als directielid ( in 2009 bij de IND in Rijswijk), kwam hij in 2010 in de gemeenteraad van Ommen. Vanaf 2010 de combineerde hij het raadslidmaatschap met een Kamerlidmaatschap, tot 2014. Ook Frits Bolkesteun is een inspiratiebron voor Malik, hij zetten het integratiedebat destijds op de agenda.

Het Vluchtelingenplan
Na de presentatie van het vluchtelingenplan kreeg hij ontzettend veel over zich heen. Ook in de Tweede Kamer en vanuit lokale kranten kwamen persoonlijke aanvallen, die niet enkel op de inhoud gericht waren.

Een van de problemen met de huidige migranten is dat een deel niet mee zal kunnen komen in deze maatschappij. Waarschijnlijk zijn deze mensen ergens anders beter op hun plek. 10% is hoog opgeleid, 20% analfabeet en 30% is laagopgeleid blijkt uit een onderzoek van de Unicersiteit van München. Ook de problematiek van de tweede en derde generatie werd besproken: deze groep zal een stapje harder moeten lopen om mee te kunnen komen.

Rond AZC's doen zich vaak problemen voor met als oorzaak dat men vaak onvoldoende is voorbereid, en niet voldoende open communiceert met de inwoners van gemeenten. Als er al besloten is: geen mensen voor een fait accompli stellen, dan voelen zij zich niet serieus genomen.

Wanneer uit de zaal de vraag komt: hoe er moet worden omgegaan met kinderen van asielzoekers, wat is de visie vanuit de politiek en hoe voorkom je een verloren generatie? Malik antwoordt dat dit primair een taak van de ouders. Wel dienen we te onderkennen dat kinderen psychische problemen kunnen hebben vanwege alles wat ze meegemaakt hebben in hun korte leven.

Opvang in de regio, en de islam
Het idee van het plan was om te stoppen met de asielprocedures in Europa, vang vluchtelingen bij voorkeur op in de regio, bijvoorbeeld Turkije. Hiermee zou ook een einde komen aan het feit dat er nu al 3000 mensen zijn verdronken in de Middellandse Zee. Ook betalen vluchtelingen nu mensensmokkelaars, waarmee sommige terreurorganisaties hun strijd mee financieren.

De primaire verantwoordelijkheid ligt in de regio, niet bij ons. Wij bieden aan, wij vragen niet. Die verschuiving van aanbod naar vraag moet plaatsvinden wat Malik betreft.

Uit de zaal komt de vraag of Malik weleens met de burgemeester van Rotterdam, Aboutaleb heeft gesproken. Dit is volgens de vraagsteller een socialist van het type Willem Drees sr. Malik vind het goed als een moslim zich uitspreekt tegen extremisme, in Nederland missen we geestelijke moslim leiders die religie kunnen vertalen in een open vrije samenleving als de onze. Dit hoeft namelijk niet met elkaar te botsen. In steden als Parijs en New York hebben je die wel.

Op een vraag betreffende statushouders geeft Malik uitleg: men krijgt direct een tijdelijke verblijfsvergunning voor 5 jaar, deze mag ingetrokken worden als de situatie in het land van herkomst wijzigt. Niet iedereen weet dat.

Op het ogenblik is Malik o.a. bezig met het Nederlandse voorzitterschap van de EU parlementair voor te bereiden met de Kamervoorzitters.

Traditiegetrouw was er, na het dankwoord, het traditionele biertappen. Dat ging Malik, na enige oefening, goed af!