Ruim voldoende sociale huurwoningen in Rijswijk

Deze week kopt de Rijswijkse Krant dat de 'Rijswijkse sociale woningvoorraad op peil moet worden gehouden'. Opmerkelijk gezien het feit dat het percentage sociale huurwoningen in Rijswijk (35%) boven het landelijk gemiddelde ligt. 

We moeten Rijswijk niet overspoelen met (te) goedkope woningen die in de nabije toekomst niet eens meer nodig zijn. Uit studies van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) blijkt dat er in Nederland richting 2040 een verschuiving van behoefte komt. Wanneer er oude sociale huurwoningen gesloopt worden kunnen op deze plaats wel vervangende sociale huurwoningen gebouwd worden maar altijd in combinatie met nieuwbouw van andere woningen zodat de verhouding beter wordt en in overeenstemming met de landelijke cijfers.

De VVD vindt dat we in Rijswijk bij grote investeringen iets verder vooruit moeten kijken in plaats van enkel te kijken naar de komende vijf jaar. Zeker met woningen - die tientallen jaren meegaan - moeten er geen beslissingen worden genomen zonder dat deze toekomst verwachting wordt meegenomen.

Volgens de VVD Rijswijk moet er passende woonruimte zijn voor iedereen en dat vooral ook ingezet moet worden op het bestrijden van scheefwonen. Ook gezien de recente uitspraak van de Raad van State inzake de uitwisseling van inkomens gegevens zou de focus moeten liggen op meer woningen voor de midden- en hogere inkomens groepen die moeten / willen doorstromen.

Daarom zijn wij als VVD zo blij met de bouwplannen op de HBG locatie (vrije huur) en Rijswijk Buiten (duurzame koop voor starters).