Fractie in Actie: de nieuwe Cultuurvisie

De afgelopen week stond in het teken van een beeldvormende sessie van de nieuwe cultuurvisie voor Rijswijk.
Cultuur is van en voor de samenleving. De overheid is er alleen om cultuur te stimuleren, niet om het volledig te betalen. Dat VVD-beleid heeft de cultuursector versterkt. De makers van cultuur richten zich weer op hun publiek, zij zijn degenen die cultuur in stand houden. Als zij iets niet goed genoeg vinden, is er ook geen reden om subsidie te geven.

Door te vernieuwen en samen te werken met ondernemers, kunnen kunstenaars zelf meer geld verdienen. Alleen cultuurmakers die behoorlijk in staat zijn hun eigen broek op te houden, kunnen voor bepaalde projecten een subsidie krijgen.

Ten algemene wordt gevraagd of de gemeente Rijswijk het cultuurbeleid verder kan vormgeven op basis van deze beeldvormende notitie, of wij nog zaken missen. Dit is geen oordeelvormende sessie maar als wij min of meer instemmen met deze beeldvormende notitie stemmen we ook in met heel nadrukkelijke uitgangspunten. Maar de nota roept vragen op en vertrekt vanuit een aantal principiële afwegingen wat voor de VVD niet te vertalen is naar een Liberaal beleid.
De hamvraag voor de VVD is: Wat willen we als gemeente wel en wat niet subsidiëren.
De Rijswijkse VVD ziet graag een benchmark met de omliggende gemeenten. Rijswijk geeft in verhouding relatief veel geld uit aan de culturele sector. Vanuit een benchmark kunnen wij conclusies trekken en beleid bepalen.

Financieel is de Rijswijkse VVD ook beducht op deze cultuurvisie. In de visie is geen financiële onderbouwing en instemmen met deze visie zou impliceren dat wij akkoord gaan, en een blanco cheque tekenen. De VVD ziet daarom een schone taak voor de Rekenkamer om deze visie eens grondig door te lichten.

En dan nog dit:
Met name als het gaat om cultuureducatie zit er een hoog maakbaarheidgehalte in deze nota.
Het is en blijft een verantwoordelijkheid van de ouders hun kinderen cultuur bij te brengen. Wat de VVD betreft voldoen de Brede Scholen in Rijswijk op dit moment aan de educatieve vraag. De inzet van de combinatiefunctionaris bij de Brede School is daar een voorbeeld van.

De Rijswijkse Cultuurvisie laat een versnippering van initiatieven zien. Versnippering staat inherent aan een verhoging van kosten.

Dit is slechts een tipje van de sluier. Wij zullen als fractie dit traject nauwlettend in de gaten houden. Er is nog veel werk aan de winkel.