VVD stelt artikel 42 vragen over het detailhandelsbeleid

In haar brief van 26 februari jl. roept Detailhandel Nederland het College van B&W en de Rijswijkse gemeenteraad op om in actie te komen voor het scheppen van een goed detailhandelsklimaat. Zij constateert dat het een grote uitdaging is om de oplopende leegstand van winkelpanden een halt toe te roepen. Detailhandel Nederland roept op kritisch te kijken naar het huidige detailhandelsbeleid en geeft in overweging om op korte termijn de volgende acties te ondernemen: i) Stel een actieplan op om de leegstand terug te dringen, ii) Stop de stijging van de parkeertarieven, iii) Ontzie winkelier met lokale lasten, iv) Verlicht de administratieve lasten, en v) Maak slim gebruik van de hulpmiddelen die al zijn ontwikkeld.

Deze brief is voor de fractie van de VVD aanleiding voor het stellen van de volgende artikel 42- vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:

  1. Herkent het college, dat de genoemde problematiek ook betrekking heeft op Rijswijk?
  2. Staat het college positief tegenover de in de brief genoemde aanbevelingen?
  3. Is het college bereid om de genoemde aanbevelingen in haar beleid op te nemen ?