Fractie in Actie: maart 2016

De VVD is voorstander van kort en efficiënt vergaderen. Als het echter aan sommige partijen in de Rijswijkse Raad ligt praten wij uren vol met beeldvormende sessies, ronde tafelgesprekken en hoorzittingen. Het liefst behandelen zij een onderwerp zelfs twee keer, alvorens een besluit te nemen.  Dit jaar werkt de raad bij sommige onderwerpen met het BOB model. Een onderwerp komt eerst aan de orde in een beeldvormende sessie. Hierbij kunnen de individuele raadsleden vragen stellen en uiteindelijk vaststellen of alle info beschikbaar is. Vervolgens komt dan de  sessie met oordeelsvorming, waarin de fracties met elkaar discussiëren en de politieke standpunten worden ingenomen. Uiteindelijk wordt in een derde sessie het definitieve besluit genomen in de raadsvergadering. Als hamerstuk of met het indienen van en stemmen over moties en amendementen. Dit hele proces zou in 4 weken kunnen verlopen.

De eerste experimenten met dit BOB model in Rijswijk zijn nog niet helemaal goed. Niet alleen moet de Raad er erg aan wennen, maar het vraagt ook om een heel goed voorzitterschap van de sessies en vergaderdiscipline van de raadsleden. Er is dus nog veel werk te doen.

Intussen heeft de VVD fractie zich wel verbaasd over de laatste twee Raadsvergaderingen in februari en maart. Deze vergaderingen werden beiden in een recordtempo afgehandeld en na een uur stond iedereen weer buiten. Niks mis mee toch, hoor ik de lezer denken…. Maar de korte duur lag niet aan het kort en efficiënt vergaderen, maar aan het gebrek van echte onderwerpen op de agenda. Zoals onze fractievoorzitter al zei bij de algemene beschouwingen: het wordt tijd dat het College gaat besturen en keuzes voorlegt aan de raad. En dat gebeurt eigenlijk niet op dit moment, Vandaar die korte raadsvergaderingen. 

Zijn er dan geen bestuurlijke onderwerpen om voor te leggen? Natuurlijk wel! De VVD fractie wil echt praten met het College over bijvoorbeeld het besluit over het wel of niet terugkeren naar het oude Stadhuis, het pontje, de stadsvisie ,de cultuurnota, enz. enz.

Dus College, graag snel aan de slag en niet alles tegelijk  afraffelen op de agenda in de maand mei. Want dat gaat dan weer ten koste van een zorgvuldige besluitvorming.

De VVD fractie is voor een snel en efficiënt bestuur, maar ook voor een zorgvuldig bestuur!