Detailhandel en voetbal

Op 5 april was had de Gemeenteraad van Rijswijk de Forum vergadering Stad.  Onder andere over de stimulering detailhandel en voetbalclub Haaglandia.

VVD bracht naar voren dat stimuleren detailhandel meer is dan zorgen voor goedkoop parkeren. Het gaat vooral om verlagen van de administratieve lasten. Denk daarbij aan kosten voor vergunningen, precariorechten en andere belastingen. Natuurlijk is parkeren een belangrijk item, maar met goedkoop of gratis parkeren los je de problemen voor de MKB ondernemers en de leegstand in Rijswijk niet op.De VVD fractie vroeg de wethouder ook aan dit aspect prioriteit te geven bij zijn plannen om leegstand te verminderen.

De op hoog niveau spelende Rijswijkse voetbalclub Haaglandia heeft achterstand bij de betaling van huur voor de velden en de belastingen. Dat loopt al jaren en de gemeente is tot nu toe zeer coulant geweest. Het College van B&W is voorstander van een goed sportklimaat in Rijswijk en heeft in het verleden- ook al in het vorige College – afspraken gemaakt met het bestuur van de club om middels een coulance betalingsregeling de achterstanden weg te werken. Het nieuwe bestuur van Haaglandia werkt hard aan verbetering, maar men voldoet nog steeds niet aan de afgesproken betalingen.

De VVD fractie is van mening dat iedereen aan zijn of haar verplichtingen moet voldoen. Dat geldt voor personen en verenigingen, zeker als er sprake is van publiek geld dat door alle Rijswijkers moet worden opgebracht. De VVD fractie ondersteunt het beleid van de wethouder sportzaken om het achterstallig geld binnen te halen.

Er loopt ook nog een juridische zaak tussen gemeente Rijswijk en Haaglandia over het afgeven van de exploitatievergunning in verband met een BIBOB procedure.VVD is het eens met de Burgemeester dat de financiële problemen van Haaglandia nu, niets te maken hebben met deze lopende BIBOB procedure. Op dit moment kan de kantine gewoon geëxploiteerd worden en kan Haaglandia inkomsten binnen halen via die exploitatie en daarmee de schulden terugbrengen.

Tijdens de forumvergadering is met het College afgesproken dat als Haaglandia voor 1 mei de achterstand bij de betalingen niet heeft weggewerkt, er over het vervolg zal worden gecommuniceerd met de gemeenteraad.