Rijswijk Buiten: successtory met groeipijn

Dat de nieuwbouwwijk, Rijswijk Buiten, een succes aan het worden is, is algemeen bekend. Uit alle hoeken van Nederland komen politici en ambtenaren kijken naar dit vooruitstrevende project. De inrichting van de wijk, energie neutrale betaalbare woningen en een prachtig groene omgeving maken de huizen zeer aantrekkelijk en de verkoop verloopt dan ook zeer succesvol.

Dankzij het doorzettingsvermogen en creativiteit van VVD wethouder Van Putten is deze wijk tot stand gekomen in een moeilijke tijd. Want, midden in de crisis.

Het succes kent vele vaders….maar de VVD heeft hierbij een stevige bijdrage geleverd. En ja, er is een risico genomen met de grondaankoop middels een pittige lening, maar er werd een basis gelegd voor het huidige succes .Rijswijk is nu de snelst groeiende gemeente van Nederland.

Met natuurlijk ook een paar groeistuipjes: de tijdelijke basisschool De Buit is sneller vol met leerlingen dan de prognoses. Ook dat is een succes dus. Maar met een schaduwzijde.

Het schoolbestuur Lucas is wel erg enthousiast geweest met het aannemen van leerlingen voor deze school voor kinderen uit de wijk. Er werden namelijk ook leerlingen uit Delft , Den Haag en Westland aangenomen. En nu de school dus vol is ,wil de Lucas stichting de kinderen deels verplaatsen naar andere schoolgebouwen met lege lokalen in Rijswijk. Dat vinden ouders niet leuk en terecht. Jammer alleen dat zij meteen naar de gemeente Rijswijk wijzen om dit probleem op te lossen. De Lucas stichting neemt daarbij niet hun verantwoordelijkheid en zegt dat men geen geld heeft om de tijdelijke school verder uit te breiden…

De wethouder van Onderwijs neemt wel haar verantwoordelijk en zoekt naar een oplossing door middel van drie extra lokalen in de wijk. De VVD steunt de wethouder en het College van harte bij deze pogingen, maar verwacht ook van het schoolbestuur een meer constructieve en bijdragende houding. Met name het aannamebeleid moet gericht zijn op kinderen uit de wijk!

Het succes van Rijswijk Buiten mag niet verstoord worden door onbegrijpelijk beleid van dat schoolbestuur. Het belang van de wijk en vooral het belang van de kinderen en hun ouders moet zwaar meewegen. Voor de VVD fractie is dat geen punt van discussie.