Geen lastenverzwaring door Huis van de Stad

Gisteren berichtte de gemeente over het voornemen van het college van B&W over het doorzetten van het onderzoek en ontwerp voor het Huis van de Stad. Dit dossier dat al jaren lang in de gemeenteraad speelt, krijgt van het college een definitieve richting naar de Generaal Spoorlaan.

De VVD is nooit tegen een retour geweest zolang dit kostenneutraal zou gebeuren en dus geen extra lasten voor de Rijswijker met zich mee zou brengen. In het voorstel wordt de renovatie van het pand op € 28.900.000 geschat en de ’frictie kosten’ van € 12.200.000 komen te vervallen door het uitstellen van de verhuizing naar 2023. 

De exploitatiekosten van het Huis van de Stad zullen met deze cijfers ongeveer op dezelfde hoogte uitkomen als de huidige huurkosten van Hoogvoorde aan het Bogaardplein. Echter is bij de berekeningen met een lage rente gerekend en vastgehouden aan de huidge huurkosten. Tot slot wordt er natuurlijk geen rekening gehouden met het feit dat stadhuizen vaak veel duurder uitvallen dan bedacht. Zo is heeft Het Stadkantoor van Delft ruim 30% meer gekost dan vooraf geraamd was, en nog wat verder terug in de tijd ging het gemeentehuis van Den Haag bijna 2x over de kop.

Omdat de kosten zullen uiteindelijk door de Rijswijker opgebracht moeten worden, zit de VVD zit op 't vinkentouw om dit plan op haalbaarheid en betaalbaarheid te toetsen. De VVD is immers voor verlaging van de lasten niet voor verhoging daarvan.