Politiek Café met Tiemen Brill

Afgelopen maandag was Tiemen Brill, fractievoorzitter van de VVD in de Provinciale Staten, te gast in ons politiek café.

Tiemen komt uit Drenthe, heeft gestudeerd in Groningen en is daarna gaan werken in Den Haag, waar hij lid werd van de VVD. Hier kwam vrij snel in het bestuur en vervolgens in de gemeenteraad van Den Haag (1994-1998). Toen hij voor zijn werk naar het buitenland ging was dit niet meer te combineren. Terug in Nederland kwam hij voor de VVD in de Provinciale Staten. Tiemen is nu fractievoorzitter in de Provinciale Staten. Nu coalitie in de Provincie: VVD, CDA, SP en D'66, dat gaat prima!

Vanuit de zaal komt de onvermijdelijke vraag wat de Provincie nu eigenlijk doet en of een bestuurslaag als de provincie eigelijk wel nodig is. Het antwoord is verrassend vanuit de mond van een politicus: De taken van de provincie zouden verdeeld kunnen worden over de gemeenten en het rijk en daarmee de provincies opgeheven.

De provincie Zuid-Holland is wel goed bezig om efficiënter te gaan werken het personeelsbestand is van 2500 naar 1500 werknemers geslonken. Natuurlijk zijn er nog maar een beperkt aantal taken over nadat jeugdzorg naar de gemeente is gegaan: wegen, vaarwegen, toezicht op gemeenten, etc.

In het kader van ontwikkeling van de Metropoolregio vertelt Tiemen dat uit een recent Oeso rapport is gebleken dat onze Metropoolregio wat achter blijft vergeleken met het buitenland. De focus onder leiding van de Provincie is nu om elkaar niet meer te bestrijden: maar samenwerkende bestuurslagen.

Zuid-Holland is - helaas voor de meeste van ons - een relatief dure provincie voor wat betreft de wegenbelasting. Er is een plan voor gemaakt voor het achterstallige onderhoud aan de wegen met gelijk blijvende belasting. Wanneer het achterstallige onderhoud achter de rug is streeft de VVD er naar om qua belasting als middenmoten tussen de Nederlandse Provincies uit te komen.

Aan het eind van de avond komt een vraag over AZC's, Tiemen legt uit dat de Provincie daar geen rol in heeft, maar de Commissaris van de Koning wel. De statenleden hebben hier echter geen controlerende rol in, hoe jammer dat ook is.

De avond werd afgesloten met de conclusie dat we veel geleerd hebben over het reilen en zeilen van de Provincie.

Tot slot bleek bij het traditionele biertappen dat Tiemen daar een groot talent voor heeft: in 1 keer een perfecte schuimkraag op het bier!

Volgende maand is Cora van Nieuwenhuizen te gast bij ons Politiek Café. Cora zit namens de VVD in het Europees Parlement, en kan ons daar van alles over vertellen!