Fractie in Actie: Stadhuis

Op dinsdag 10 mei discussieerde de gemeenteraad in een forumvergadering voor het eerst over de plannen van het College om op enig moment weer terug te keren naar het oude stadhuis. Bij de coalitie onderhandelingen en het Collegeakkoord is destijds afgesproken dat de mogelijkheden voor een terugkeer naar het oude stadhuis zullen worden onderzocht. Daarbij is door de VVD als eis gesteld dat dit niet mag leiden tot lastenverhogingen voor burgers en bedrijven.

Het College heeft de mogelijkheden onderzocht en ziet mogelijkheden om die verhuizing te realiseren en stelt daarbij dat ondanks de opknapkosten van 28 miljoen de exploitatiekosten van het huidige stadhuis en de exploitatiekosten na de verhuizing gelijk zullen zijn. Het College vroeg de Raad om een budget van ruim 3 ton om de voorbereidingen te starten. Verhuizing kan wel pas plaatsvinden als het huurcontract voor het huidige stadhuis is afgelopen in 2023. Eerder verhuizen zou afkoop van het huurcontract betekenen met grote financiële gevolgen (12 miljoen). In de forumvergadering van de Raad werden door de partijen heel veel vragen gesteld aan het College. De VVD vroeg met name naar een aantal ontbrekende kostenposten en maakte zich grote zorgen over de financiële risico’s bij dit project.  Uiteindelijk waren er zoveel vragen vanuit de Raad, dat de vergadering is geschorst om het College de tijd te geven om alle vragen te beantwoorden. Wordt dus vervolgd!

De inbreng va de VVD fractie:

Voorzitter,
Ons politieke standpunt bewaren wij voor de raad. De VVD fractie zal in dit forum alleen technische vragen stellen. De VVD besluit op rationele gronden en niet op emotionele aannames.

Voorzitter,
Voor de VVD is het van belang dat een eventuele verhuizing niet op een financieel fiasco uitloopt. De Rijswijkse burger mag geen lasten verhoging ondervinden van een eventueel nadelige berekening/resultaat.

Om te beginnen, de VVD heeft met grote interesse een ander stuk van het College-de Stadsvisie- gelezen, en wij onderschrijven deze visie ook. Is het in het kader van de Stadsvisie wel een goede keuze om terug te gaan? In de Stadsvisie wordt de Bogaard als kern bestempeld waar bij er veel activiteiten in het Bogaard gebied zullen plaatsvinden. Is het signaal om weg te gaan dan wel goed, ondermijnt u nu niet uw eigen Stadsvisie, en hoe past Hoogvoorde in de Stadsvisie aan het Bogaardplein? Zouden bijvoorbeeld juist de culturele en maatschappelijk organisaties - die het College in het Huis van de Stad willen laten intrekken - niet juist een aanwinst voor de Boogaard zijn?

De financiële risico’s:
De VVD maakt zich zorgen over de risicoparagraaf.  In de meeste gemeentes waar oude stadhuizen opgeknapt zijn liggen de kosten structureel hoger dan begroot.

De rekensom klopt, maar de wereld verandert. Bouwend Nederland heeft al vele orders op zak en hoe groot is het risico dat de werkelijke bouwkosten hoger uitvallen dan de huidige rekensommen/aannames. Iets wat we in Rijswijk Buiten nu ook al merken. De rekensommen waar u nu mee rekent zijn van 2015 en de bouwmarkt is intussen een stuk strakker geworden met hogere prijzen voor de aannemers.

Zijn er alternatieven onderzocht die voordeliger zijn?
Stel dat de Gemeente Rijswijk een stadhuis met vergelijkbare allure kan realiseren op de oude stadhuislocatie voor een fractie van het bedrag van 28 miljoen. Is dit dan ook bespreekbaar? 

Met dat lagere bedrag zou natuurlijk ook een financiële injectie kunnen worden gegeven aan het huidige stadhuis in de Boogaard en een impuls zijn voor de ontwikkeling van het Bogaardplein, passend binnen uw Stadsvisie.

Kortom: is het oude stadhuis wel een verbouwing van 28 miljoen waard? Sloop en nieuwbouw op die plek is goedkoper. Om het door dit College zo geliefde woord “duurzamer” maar niet te gebruiken!!!!!

Voorzitter,
Naast de zorg van de VVD over de financiële risico’s zijn ook nog niet alle kosten inzichtelijk. De kosten voor het intrekken van de culturele en maatschappelijke organisaties als medehuurders en kostendragers voor het stadhuis worden buiten dit voorstel gehouden. De VVD wil daarvan graag een overzicht, teneinde een goede en verantwoorde beslissing te nemen.

Wetende dat alle kosten nog niet inzichtelijk zijn, en kijkend naar de verhuurder van dit pand heeft de VVD de volgende vraag: Is de Gemeente nog steeds in onderhandeling m.b.t. de huurprijs? Een verlaging van de huur zou de hele begroting en de door u voorgespiegelde kosten neutrale operatie m.b.t. een mogelijke verhuizing op losse schroeven zetten.