Fractie in Actie: Stadhuis en Cultuurvisie

De VVD fractie had al eerder gezegd dat het stil was op de agenda van de gemeenteraadbijeenkomsten in de afgelopen periode. En dat dus in de eindsprint naar het zomerreces opeens alles weer tegelijk op de agenda van de laatste raadsvergadering wordt gepropt. Dus de komende weken is er nog veel vuurwerk te verwachten over Stadhuis, cultuurvisie, stadvisie en de financiën.

Neem afgelopen dinsdagavond: eerst de presentatie van de cultuurvisie en daarna deel 2 van het debat over de terugkeer naar het oude stadhuis.

De door wethouder Borsboom gepresenteerde cultuurvisie gaf de VVD fractie aanleiding om veel vragen te stellen. Over de nut en noodzaak van deze nota (welk probleem lossen wij met deze nota nu eigenlijk op?), over het ontbreken van facts&figures en de grote hoeveelheid aannames in deze nota. De VVD zal in het vervolg van de behandeling van de nota ook aandacht vragen over de rol, positie en opvattingen van de grote vier culturele instellingen ( Museum, Bibliotheek, Schouwburg en Trias). In algemene zin is de VVD fractie altijd in voor verbetering en innovatie, maar dat is prima op te lossen in samenwerking met de culturele instellingen en zonder het opzetten van een gehele nieuwe structuur voor de culturele sector in Rijswijk. De instellingen zouden daarvoor dan ook een opdracht moeten krijgen van de gemeente. Ook heeft de VVD fractie vragen over het voornemen van het College om een Cultuurmakelaar aan te stellen en over een op te richten Cultuurfonds, onafhankelijk van de gemeente. Kortom, hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

Deel 2 van de discussie over de stadhuisplannen van het College nam die avond ook veel tijd in beslag. Wethouder van de Meij gaf antwoord op de vele vragen, die door de raadsleden eerder waren gesteld. Richting de VVD fractie gaf hij toe dat de financiële risico's overzichtelijk en goed beheersbaar moeten zijn en dat bij een positief besluit de Raad bij elke verdere stap betrokken zal worden. De VVD kondigde tijdens de forumvergadering aan om bij de raadsvergadering van volgende week dinsdag samen met D66 een amendement op het voorstel van het College in te dienen. Dit om er voor te zorgen dat er geen definitieve keuze gemaakt wordt zonder alle kosten en risico’s goed in beeld te hebben.

De VVD fractie wil dit onderwerp dat de Raad nu al tientallen jaren bezig houdt, voor eens en altijd afsluiten. Er moet dit jaar nu echt een keuze worden gemaakt: of een financieel verantwoorde en duurzame verhuizing terug naar het oude stadhuis of  sloop van het oude stadhuis. Meer smaken zijn er niet…….