Liberale visiebijeenkomst: Haag- en Delflanden 2045

Op zaterdag 14 Mei vond op het Stadhuis in Rijswijk de eerste Liberale Visiebijeenkomst plaats, met deelnemers uit Leidschendam-Voorburg, Delft en uiteraard Rijswijk.

Het doel van deze bijeenkomsten is tot een gemeenschappelijke visie voor de regio te komen op langere termijn, in samenspraak met de bevolking. Wat vindt u belangrijk?

Na een introductieronde waarin verwachtingen werden uitgesproken ging de brainstorm van start. Veel goede ideeën, waarbij mensen ook als vanzelf op elkaars inbreng reageerden, en er op voort borduurden, zoals:

  • Hoe geven we richting aan de op ons af komende ontwikkelingen?
  • Het belang om goede ideeën snel concreet te maken: samen maken wij de regio! Het is belangrijk dat wij verder kijken dan de gemeentelijke grenzen, en de eigen belangen.
  • Je wilt elkaar zaken gunnen in de samenwerking.
  • In plaats dat elke gemeente hetzelfde doet, en elkaar beconcurreert, kun je onderzoeken wie waar goed in is, zo ontstaan verschillen waardoor gemeenten zich duidelijker kunnen profileren. 
  • Vanuit de gehele Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) zijn bereikbaarheid en economie centrale thema’s;
  • Daarnaast zijn onderwijs en onderzoek ook belangrijk: de samenwerking zoeken met kennisinstituten.
  • De Participatie maatschappij: mensen laten meedoen. De menselijke maat staat centraal!
  • Het is belangrijk dat het regionale gevoel versterkt wordt: de schakel tussen het landelijke niveau en het gemeentelijke niveau;
  • De lokale structuur versterken: flexibiliteit in planning toestaan. Ontwikkelingen gaan zo snel dat je je niet kunt vastleggen op een blauwdruk. 
  • Het ruim aanwezige groen in de regio versterken door deze beter bruikbaar te maken: bankjes, picknicktafels, etc.

In de volgende ronde werden deze ideeën nader uitgewerkt. Afgesproken is dat we de veelheid aan thema’s laten bezinken, om de volgende keer tot een focus te komen: waarop willen wij ons concentreren?

De volgende visiebijeenkomst vindt begin september plaats in Leidschendam-Voorburg. Nader bericht volgt. 

Als u hierbij wilt zijn, stuur dan een email naar mlberg7@gmail.com, waarbij u uw naam, email adres en mobiele telefoonnummer vermeldt.