Doe mee aan de schaduwfractie

Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Rijswijkse VVD op 11 april 2016 is door het lokaal netwerkbestuur aangekondigd dat de VVD in Rijswijk een schaduwfractie in het leven zal roepen. De schaduwfractie is een afdelingscommissie waarvan de leden de VVD gemeenteraadsfractie ondersteunen, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het doel is de slagkracht en de denkkracht van de gemeenteraadsfractie te versterken en tegelijk om leden van de Rijswijkse VVD gelegenheid te geven politiek actief te zijn en te helpen bij het politieke werk. Van een lid van de schaduwfractie wordt verwacht dat hij of zij fractievergaderingen en raadsbijeenkomsten bijwoont en de stukken bestudeert die voor zijn of haar portefeuilles relevant zijn; ondersteunende en adviserende werkzaamheden worden telkens afgestemd met de raadsfractie. Een tijdsbeslag van een avond per week valt te verwachten. 

Alle leden van de Rijswijkse VVD worden uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken via voorzitter@vvdrijswijk.nl.

Voor verdere achtergronden verwijzen wij u naar de bijgevoegde notitie.