VVD pleit voor lastenverlichting

De VVD heeft vorig jaar een nullijn bepleit voor de aanpassing van de lokale lasten aan de inflatie. De gedachte hier achter is dat Rijswijk vrijwel structureel voordeel op de begroting heeft gerealiseerd en dat dit zich nog nooit heeft vertaald in een concrete lastenverlichting. Sterker nog, er is een automatisme om altijd maar weer de lasten op te schroeven en aan te passen aan een -op dit moment zelfs min of meer imaginaire- inflatie. De VVD ergert zich aan dit automatisme.

Het College heeft becijferd dat de inflatiecorrectie op de OZB voor 2017  €125.000,- kost. De VVD vraagt het College om voor 2017 af te zien van de inflatiecorrectie OZB.

VVD is van mening dat in het licht van een meevaller van 2.2 miljoen euro over 2015, een voordeel van  € 860.000,- over het eerste halfjaar 2016, deze, vooralsnog eenmalige nullijn, een passend gebaar is naar de Rijswijkse belastingbetaler.

Lees de volledige inbreng van het kaderdebat in de bijlage.