Vragen over oplaadpalen

In een recent artikel in Elsevier werd de nut en noodzaak van het her en der plaatsen van laadpalen ter discussie gesteld. Deze laadpalen die vaak geen mooie aanvulling in het straatbeeld en nemen soms zelfs ten koste gaan van parkeerplaatsen. Momenteel zijn deze laadpalen nog nodig, maar batterijcapaciteit gaat in 3 à 4 jaar toenemen en dan zal de behoefte om thuis te laden af gaan nemen.

Reden voor de VVD om het college vragen te stellen over de visie op de plaatsing van laadpalen in Rijswijk en of er pragmatisch wordt gekeken naar nut en noodzaak hiervan. Hierbij is het dus ook van belang dat de palen die reeds geplaatst zijn voldoende benut worden.