VVD schrapt 6 ton lastenverzwaring

Vanavond reageerde de VVD fractie fel tegen een verhoging van de rioolbelastingen. Recent uitgevoerde rioolwerkzaamheden pakken zijn veel minder duur uitgevallen dan deze waren begroot. Hierdoor houdt de gemeente Rijswijk geld over en hiervoor kan kunnen de rioolbelastingen verlaagd worden, tot zover geen bezwaar.

Het college in Rijswijk probeert op echter een slinkse wijze de Rijswijkse inwoners na deze verlaging voor € 600.000 extra te belasten. Dit doen ze door per 2017 de kosten voor bijvoorbeeld Veegkosten en de BTW plotseling op te gaan nemen in de tarieven.

Het opnemen van deze kosten gebeurd niet omdat de gemeente hier meer geld aan kwijt is of een andere valide reden, maar enkel omdat ze deze kosten mogen doorbelasten. Immers, de gemeente houdt ook dit jaar fors geld over op de begroting. De VVD is nooit een voorstander van lasterverzwaring en zeker niet op deze wijze. 

De meerderheid van de raad deelde deze mening en daarmee is het voorstel van het college niet aangenomen.

Lees het volledige betoog in de bijlage.