Politiek Café met Jan Anthonie Bruijn

Afgelopen maandag was VVD Senator en Hoogleraar Jan Anthonie Bruijn te gast bij ons Politiek Cafe. Hij begon zijn verhaal met het verkiezingsprogramma uit 2010: "orde op zaken". Wat waren toen de uitgangspunten, en wat is er van terecht gekomen? Een groot aantal onderwerpen passeerden de revue, mede door de interessante vragen uit de zaal. 

In 2010 bevonden wij ons in een diepe crisis. Volgens het Financieel Dagblad is er nu in 2016 zelfs een begrotingsoverschot. Het beleid is succesvol geweest. De werkeloosheid daalt echter nog niet hard genoeg. Daarom worden er gerichte investeringen gedaan door de overheid, onder meer in technologie. Innovatie komt bij ondernemers vandaan. Een ander belangrijk punt is onze vrijheid. Wij vinden het normaal, vorige generaties hebben hiervoor moeten vechten. Wij zullen deze verworvenheden moeten verdedigen.

Ook onderwijs en gezondheidszorg werden besproken (E-Health), en de wijze waarop wij vanuit de VVD ontwikkelingshulp en armoedebestrijding benaderen: met  kennisoverdracht en handel (import-export). 

Zoals gebruikelijk werd het PC afgesloten met het biertje tappen. Jan Anthonie bleek dit erg goed te kunnen!


Volgende maand is 2e Kamer lid Leendert de Lange te gast. Wij zien u allen dan weer graag verschijnen!