Fractie in Actie: Stadsvisie Rijswijk 2030

In mijn bijdrage deze maand wil ik het hebben over de Stadsvisie die dinsdag 27 september in de Gemeenteraad is aangenomen.


De centrale vraag die het lokaal bestuur zichzelf stelde was hoe Rijswijk er in 2030 uit moet gaan zien. Elke politieke partij wil daar natuurlijk zijn eigen – kleur en geur – aan geven, wat natuurlijk wenselijk is voor een zo breed mogelijk gedragen visie. 
Een visie is wat mij betreft geen doel maar een middel.


Een stip aan de horizon waar we als Gemeente en Samenleving naar toe willen gaan. 
Wat de VVD betreft is het belangrijk dat een visie een solide uitgangspositie heeft. Om Bill Clinton te citeren: ,,it’s the economy, stupid”. En dit geldt ook voor Rijswijk. Een goede sterke lokale economie creëert banen. Hier heb ik dan ook extra aandacht voor gevraagd tijdens de genoemde Raadsvergadering.


De Gemeente Rijswijk moet faciliteren. Een goed ondernemersklimaat, een goede infrastructuur en een duidelijke visie wat betreft de Plaspoelpolder dragen hier positief aan bij.

Om Rijswijk welvarend en financieel gezond te houden is het belangrijk dat wij de 4 crises die Europa teisteren niet uit het oog verliezen. Wij moeten ons bewust zijn van de mogelijke negatieve effecten op de Rijswijkse economie en hier zo nodig op voorsorteren.
Hieronder geef ik, ter overdenking, de 4 crises van dit moment:

Crisis 1 de Eurocrisis


Op dit moment zitten wij nog vol in de Eurocrisis. Heeft dit gevolgen voor de Internationale spelers in Rijswijk? De Brexit; kost dit werkgelegenheid op termijn?

Crisis 2 de Vluchtelingencrisis


Ondanks de afnemende asielstroom is het in de instabiele wereld om ons heen nog niet rustig. Ieder conflict kan ook weer tot gevolg hebben dat de stroom wederom aantrekt. Rijswijk heeft getekend dat er voor maximaal 5 jaar, maximaal 500 vluchtelingen worden opgenomen. Wat de VVD betreft is dit het maximale en zo weten wij waar wij aan toe zijn.

Crisis 3 Poetins expansiedrift


Sancties tegen Rusland, heeft dit gevolgen voor de Rijswijkse Internationale bedrijven? Wegvallen van bedrijven betekent verlies van arbeidsplaatsen.

Crisis 4 de afbrokkeling van het politieke centrum


Een landelijk probleem wat zich ook lokaal uit. Het politieke midden kalft af wat tot gevolg heeft dat de uitersten aan zowel de rechter- als aan de linkerkant groeien. Bijkomend probleem is dat sommige partijen, die zich rechts noemen, economisch de SP links voorbijgaan. Klassieke tegenstellingen verdwijnen. Het vormen van coalities wordt steeds moeilijker en ingewikkelder. En door de versplintering zijn er meer partijen nodig om een coalitie te vormen, wat weer instabiliteit met zich mee brengt. “One issue” partijen, die 1 of 2 lokale thema’s als speerpunt hebben zijn veelal de spil in deze instabiele coalities.

Moeten wij wanhopen? Nee! Rijswijk staat er goed voor! Met het in acht nemen van de 4 crises is het van wezenlijk belang om de Rijswijkse economie sterk te houden. De Gemeente als facilitator, de ondernemers als innovator. Zoals gezegd: ,,It’s the economy stupid”!

Nicki de Haaij