Tweede bijeenkomst Haaglanden 2045 een succes

Op een zonnige zaterdagmiddag kwamen een aantal netwerken (Leidschendam- Voorburg, Delft, Wassenaar en Rijswijk) bij elkaar om gezamenlijk aan de visie op een aantal regionale thema's te werken, met als onderlegger de plannen voor de Metropoolregio (MRDH). In de eerste visiebijeenkomst hadden we een tiental thema's geidentificeerd. Dit keer werd op een viertal thema's ingezoomd. Er was weer een goede en levendige discussie, en naar goed VVD gebruik was het ook erg gezellig. Afgesproken is deze thema's in subgroepen verder uit te werken voor de volgende bijeenkomst in Januari, in Wassenaar.

Wilt u hier meer over weten, of meedoen aan een volgende bijeenkomst: stuur een email naar mailto:mlberg7@gmail.com. Iedereen die het Liberalisme een warm hart toedraagt is welkom!