Politiek café met Leendert de Lange

Afgelopen maandag was ons tweede kamer lid Leendert de Lange te gast in het Politiek Cafe. Het was leuk weer veel mensen te mogen begroeten, ook van andere politieke partijen en buurgemeenten!

Leendert is geboren in Wassenaar en opgegroeid op de Veluwe. Begonnen op de MEAO, doorgestroomd naar de Thorbecke Academie, om vervolgens een studie bestuurskunde in Leiden te doen. Als hobby heeft hij wielrennen. Na bij het OM begonnen te zijn werd hij eerst raadslid en vervolgens wethouder in achtereenvolgens Leiden, Wassenaar en Noordwijk. Daar heeft hij veel kunnen realiseren. Op een gegeven moment heeft hij de overstap naar de 2e Kamer gemaakt, waar hij de portefeuille volksgezondheid heeft. "Samen beslissen" is hier de norm. Het beeld dat door sommigen geschetst wordt dat het niet goed gaat in de zorg bestrijd hij. Er is nu een goede structuur. Ouderenzorg (en de toenemende vergrijzing) is een belangrijk punt. Het kan nog beter. Belangrijk is dat de kennis en expertise op de goede plek komt. Het is maar de vraag of extra geld nodig is, soms is er door gemeenten te weinig zorg ingekocht, en wordt er laat gefactureerd.

Er waren veel vragen uit de zaal. De zorg is nu nog veel gericht op mensen die reeds ziek zijn, te weinig aandacht gaat naar preventie, bijvoorbeeld werk & zorg. Er zijn allerlei initiatieven om zaken beter en efficienter te maken, de discussies worden door de privacywetgeving bemoeilijkt. Ook het onderwerp E-Health werd besproken. Er is van alles mogelijk (bijvoorbeeld de Tele dermatoloog), waardoor specialisten zich weer op hun kerntaken kunnen richten. Ook de rol van de zorgverzekeraars kwam aan bod: deze moeten meer jouw zorgpartner worden.

Tot slot zei Leendert zich een echt Zuid-Hollands Kamerlid te vinden. Ook het bier tappen ging hem goed af!