VVD stelt vragen over de pilot 'omgekeerd afval ophalen'

Kortgeleden heeft de VVD de bewonersbijeenkomst in de wijk Leeuwendaal over de pilot ‘omgekeerd afval ophalen’ bijgewoond. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de VVD het College van Burgemeester en Wethouders de nodige vragen gesteld over deze pilot. Zo wil de VVD onder andere weten hoe de uitvoeringsplannen er uit zien, hoe er gehandhaafd wordt, hoe omgegaan wordt met de (eventuele) bezwaren van bewoners en op welke manier rekening gehouden wordt met  stankoverlast.