Fractie in Actie: Versnippering

fractie in Aktie


De laatste raadsvergadering heeft weer in het teken gestaan van de problemen rond het betaald parkeren in Rijswijk. Tijdens een pittig debat werden er 11 moties ingediend, die soms in tegenspraak met elkaar waren. De meeste moties hadden betrekking op wel of geen blauwe zone parkeertarieven en gratis parkeren bij welzijns accomodaties, sportvelden en bij sociale aktiviteiten.


Nadat de wethouder in tweede termijn excuses aangeboden had voor eventuele onduidelijkheden en beloofd had te kijken naar het invoeren van een nul tarief en eventueel 1-2 of 3 uur gratis parkeren parkeren bij bovenstaande plaatsen werden de meeste moties niet in stemming gebracht.


Een ander punt, dat de gemoederen in Rijswijk bezig houdt is de voorgestelde manier van afval ophalen in Rijswijk. Veel bewoners vrezen dat zij met afvalzakken moeten gaan slepen en zien het nut niet in van deze nieuwe manier van ophalen. Een punt hierbij is ook, dat de indruk bestaat dat de service van Avalex achteruit gaat. De VVD fractie volgt deze ontwikkeling kritisch en heeft het college hierover schriftelijke vragen gesteld.


Voor de komende tijd staan er nog interessante onderwerpen op de agenda.

We wachten vol spanning op de nieuwe voorstellen van het college omtrent het Huis van de Stad en het realiseren van een de inpassing van een volkstuin complex in Rijswijk Buiten.


En dan een onderwerp waar we niet omheen kunnen, de tweede kamer verkiezingen.

Een enigszins voorspelde uitslag, maar toch wel verrassend.

Twee regeringspartijen die het land samen door de moeilijke afgelopen jaren heen geholpen hebben en beiden zetels verliezen.

De VVD is dan nog wel de grootste partij, maar de PvdA wordt hard gestraft voor de moed die zij gehad hebben om het land door de crisis heen te helpen.

Wat verder opviel was het grote aantal partijen.

Ik zou er een voorstander van zijn om een kiesdrempel in te voeren en te voorkomen dat als je uit een fractie treed het niet mogelijk moet zijn om dan maar vrolijk als nieuwe partij te blijven zitten.

Het wordt steeds moeilijker om met zoveel versnippering te komen tot een stabiel kabinet.


Ook op gemeentelijk nivo hebben we er weer een nieuwe partij bij.

Ik ben benieuwd hoe de uitslag van de afgelopen verkiezingen door gaat werken bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Zal ook in Rijswijk de samenstelling van een nieuw college moeilijk worden en hoeveel partijen zullen er nodig zijn om een meerderheid te hebben.


De verkiezingscampagnes in Rijswijk komen langzaam op gang en de hoop is dat de campagnes op een beschaafde manier gevoerd zullen worden.


Ton Henskens