Coen Sleddering aan de slag met VVD-verkiezingsprogramma

Op 10 april heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VVD Rijswijk ingestemd met het kaderstellend advies opgesteld door het Bestuur. In dit advies staan de te volgen procedures met betrekking tot het opstellen van het verkiezingsprogramma 2018, de benoeming van de lijsttrekker en het vaststellen van de kandidatenlijst. Na de succesvolle verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer, zijn de voorbereidingen voor de in maart 2018 te houden gemeenteraadsverkiezingen nu dus begonnen.

Leden en niet-leden zullen betrokken worden bij de inbreng voor het concept programma en er zullen ook bijeenkomsten met externe stakeholders worden georganiseerd om bouwstenen te verzamelen voor de inhoud van het programma. Het concept programma zal op 16 oktober 2017 worden voorgelegd aan de  ALV.

Coen Sleddering is te bereiken via een speciaal ingesteld emailadres: verkiezingsprogramma@vvdrijswijk.nl.

Leden, niet leden en belangrijke organisaties uit de Rijswijkse samenleving worden nadrukkelijk uitgenodigd hun inbreng, betrokkenheid en suggesties kenbaar maken via dit mailadres.