KC Dordrecht vergaderde in Rijswijk

Op 1 juni jongstleden was de voorjaarsvergadering van de Kamer Centrale hier in Rijswijk, bij Savarin. Vanuit de VVD Rijswijk waren op 1 juni jl. een aantal bestuurs- en fractieleden aanwezig. Tijdens de vergadering werk onder andere de aanmoedigingsprijs voor de meest talentvolle deelnemer van de Masterclass 2014 uitgereikt.

Daarna kwamen een aantal sprekers aan het woord. Door fractievoorzitter van de Provinciale Staten Tiemen Brill werd een inkijkje gegeven in de gevoerde onderhandelingen over de vorming van een provinciebestuur in Zuid-Holland.

Foort van Oosten een toelichting op zijn werkzaamheden als Tweede Kamerlid.

Tenslotte was de beurt aan Mart van de Ven, nieuw lid van de Eerste Kamer. Hij behandelde op heldere wijze een aantal fiscale onderwerpen o.a. de (on)wenselijkheid van het innen van (meer) belastingen door gemeentes.

Na afloop van de bijeenkomst was er ruimschoots gelegenheid om verder met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een drankje. Kortom een avond die zeker de moeite waard was.