VVD verheugd over voorstel college

Het college van Rijswijk kondigde aan om de gemeenteraad voor te stellen om het tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB) voor zakelijke huurders van op nul te zetten. En deze belasting enkel nog te heffen voor eigenaren van deze panden. Dit sluit aan bij de toezegging van het College mede in antwoord op opmerkingen en vragen van de VVD tijdens de begrotingsbehandeling van 2015.

De VVD heeft dit tijdens de begrotingsbehandeling van 2015 besproken omdat hiermee een gunstiger vestigingsklimaat wordt gecreƫerd voor ondernemers in Rijswijk. Ten eerste omdat vastgoed eigenaren hierdoor een prikkel krijgen om actief opzoek te gaan naar huurders wat de leegstand in bijvoorbeeld de Boogaard ten goede zou kunnen komen.

Daarnaast zal bij uitvoer van dit voorstel het voor bedrijven aantrekkelijker worden om zich in Rijswijk te vestigen omdat ze geen OZB meer hoeven te betalen voor het gebruik van hun pand.