Fractie in Actie: Huis van de stad, nadert de ontknoping?

Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad in het Forum Stad uitgebreid kunnen spreken over de plannen die door het College zijn ontwikkeld voor het voormalige stadhuisgebouw aan de Generaal Spoorlaan. Het is de opmaat voor een besluitvormende raadsvergadering. In een uitgebreid voorstel voor het Huis van de Stad heeft het college geschetst op welke manier de gemeentelijke organisatie daarin gevestigd kan worden en welke maatschappelijke partijen er kunnen worden gehuisvest. Er wordt een uitgebreide onderbouwing van de kosten gegeven en, op verzoek van de raad, is ook aandacht besteed aan de kosten die continuering van de huidige huisvesting met zich zou meebrengen om een realistische vergelijking mogelijk te maken.

Het College is bepaalde niet over één nacht ijs gegaan. Het is immers een lastig en gecompliceerd vraagstuk: als het eenvoudig was geweest was er immers al lang een oplossing gevonden. We kunnen zowel zakelijk als emotioneel naar het voorstel kijken. Zakelijk waarbij de gedegen afweging van de voor- en nadelen zich laat vertalen in geloof in de cijfers en de constatering dat aan alles is gedacht. Emotioneel met de bewondering voor een kwalitatief mooi gebouw met in het achterhoofd de (te) gemakkelijke constatering dat de kosten toch wel uit de hand zullen lopen. De bouw van nieuwe stadhuizen en grote overheidsprojecten levert wat dat betreft een somber beeld.

Leggen we ons daar dan bij neer? Dan zou er nooit meer een gedurfd project van de grond komen. De VVD-fractie heeft geconstateerd dat terugkeer naar het Oude Stadhuis/Huis van de Stad best een aantrekkelijke variant is vergeleken bij alles bij het oude laten.  Maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Voor de VVD-fractie ligt de kern in de kosten- en risicobeheersing. Er zijn immers ook voorbeelden van plannen die zonder budgetoverschrijding op tijd zijn uitgevoerd, zoals het stadhuis van Zwijndrecht en de Hubertustunnel in Den Haag. De VVD-fractie heeft, bij monde van voorzitter Arthur Sterk, geconstateerd dat het noodzakelijk is een methode te vinden om zowel kwaliteit te borgen als de kosten te beheersen. Een risico-analyse met een aantal best-case en worse-case scenario’s is noodzakelijk.  Hij heeft het College gevraagd een dergelijke risico-analyse ook in de openbaarheid aan de Rijswijkse bevolking voor te leggen. De veelheid aan gedetailleerde vragen laat ik hier onvermeld maar zijn na te lezen op de website.

Samenvattend: voor de uitvoering van het plan is overtuigingskracht nodig wat betreft risico- en kostenbeheer. Maar het is een mooi plan en als het kan voor de geraamde kosten moeten we het doen.