Gemeenteraadslid voor de VVD, iets voor u?

Volgend jaar maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De Rijswijkse VVD is inmiddels met de voorbereidingen begonnen.  Een belangrijk onderdeel daarvan is het samenstellen van een kandidatenlijst. Wij streven naar een lijst met een mix naar o.a. opleiding, kennis, ervaring, leeftijd, sekse,  achtergrond, en spreiding over de gemeente. Ook jongeren en mensen die recent in Rijswijk zijn komen wonen worden van harte uitgenodigd te reageren. Zelfs als u nu nog geen lid bent van de VVD hoeft dat geen beletsel te zijn.

Als kandidaat onderschrijft u de liberale beginselen en handelt daarnaar, heeft u relevante deskundigheid , bent bereid en in staat om in een team te functioneren, heeft u potentie om zich te ontwikkelen, bent zichtbaar  in de samenleving, heeft u een bestuurlijke instelling en voelt zich betrokken bij Rijswijk.  

De definitieve samenstelling en volgorde van de lijst wordt door de Algemene Ledenvergadering in november vastgesteld. Om de selectieprocedure zorgvuldig te laten verlopen is het gewenst dat u zich tijdig, bij voorkeur voor 1 juli, a.s. aanmeldt. 

U kunt uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen met uw persoonlijke gegevens naar secretaris@vvdrijswijk.nl. U ontvangt daarna een aanmeldingsformulier. Wilt u eerst meer informatie? Geef dat aan in uw e-mail. Wij nemen dan telefonisch contact met u op.