Benoeming college dinsdag 6 mei

Op dinsdagavond 6 mei zijn de wethouders tijdens een raadsvergadering benoemd.

Het bestuur van VVD Rijswijk wenst het college in het algemeen en in het bijzonder René van Hemert een goede college-periode toe.