Van de voorzitter: dank aan alle Rijswijkse VVD stemmers

De VVD Rijswijk heeft in de afgelopen vier jaar, zowel in het College als in de gemeenteraad, op een geweldige wijze de verkiezingsbeloften uit 2010 waargemaakt. Daar dank ik de raadsleden en wethouder voor, met grote waardering.

De stad Rijswijk heeft daar in de afgelopen jaren de vruchten van kunnen plukken en, doordat er een gedegen beleid is neergezet, kunnen we daar naar verwachting ook de komende periode van genieten.

Helaas is de VVD Rijswijk kennelijk onvoldoende in staat geweest aan de kiezer duidelijk te maken wat de VVD voor Rijswijk heeft betekent. Of,  misschien heeft de kiezer het minder gewaardeerd. Feit is dat we bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen twee van de vijf zetels zijn kwijtgeraakt. Dat is zonder meer teleurstellend. We hadden natuurlijk gehoopt op een grotere waardering van ons werk. Maar, er zijn ook velen die wel op de VVD hebben gestemd. Ik wil aan hen mijn dank uitspreken voor het bevestigen van het vertrouwen in de VVD Rijswijk.

In de komende periode gaan we er weer hard tegen aan. We hebben een programma waarin we geloven, wat we net zoals het vorige programma willen realiseren. Onze gekozen volksvertegenwoordigers staan daarvoor als eerste aan de lat. Maar zij weten zich gesteund door een groep liberale vrienden die met hen de schouders eronder willen zetten.

Udo Oelen,

Voorzitter VVD Rijswijk