Eerste meldingen verkeersmeldpunt VVD

Eerste meldingen op VVD verkeersmeldpunt van burgers:

Gebrek aan handhaving grootste probleem bij verkeer in Rijswijk.

Vanaf de start van het de website www.verkeersmeldpuntrijswijk.nl op 16 februari hebben zo’n 30 burgers gereageerd. De reacties en suggesties zijn zeer waardevol en een aantal vragen om een snelle oplossing van de gemeente. De VVD fractie heeft de meldingen doorgegeven aan de desbetreffende afdeling op het stadhuis en een afschrift gezonden aan de verantwoordelijk wethouder. Veel meldingen van de burgers hebben betrekking op verkeerd afgestelde stoplichten, met als gevolg een slechte doorstroming van het verkeer en daardoor een verslechterende luchtkwaliteit op die locaties.

Wat verder opvalt is dat de burgers heel veel zaken zien die niet toegestaan zijn,maar dat zij constateren dat de handhaving en het toezicht onvoldoende is. Een paar voorbeelden:

P.C. Boutenslaan: Dagelijks zie ik auto's onder vergunning op deze plekken staan, maar ook mensen die misbruik maken van een (illegale?) vergunning. Voorbeeld, als het regent een sprintje kunnen trekken naar de winkels tegenover de invalidenparkeerplaatsen of met meerdere zware tassen uit de Hoogvliet komen wandelen. 

Colijnlaan: Op deze plek worden regelmatig voertuigen geparkeerd terwijl deze weg bij calamiteiten toegang moet geven aan de hulpdiensten die aan de achterkant van gebouw "de Prins" moeten zijn.

Het verkeersmeldpunt van de VVD in Rijswijk is een modern digitaal platform om weggebruikers de gelegenheid te geven hun ergernissen en hun suggesties voor een betere en veilige inrichting van wegen, fietspaden en het openbaar vervoer te melden. De melders kunnen ook suggesties doen voor verbeteringen en bezoekers van de site kunnen meldingen ,reacties en suggesties van medeweggebruikers ondersteunen en aanvullen.

De VVD verzamelt alle meldingen en suggesties en geeft ze door aan de gemeente Rijswijk. En de VVD houdt natuurlijk in de gaten of en hoe de gemeente de problemen aanpakt. De VVD fractie analyseert ook alle meldingen en benoemt op basis van die analyse prioriteiten en actiepunten voor de komende Raadsperiode. De VVD in Rijswijk staat voor een veilig verkeer en een goede doorstroming.