Fractie VVD Rijswijk opent digitaal verkeersmeldpunt

Stoplicht onbegrijpelijk op rood voor alle rijrichtingen? 
Kruispunt met onduidelijk rijstroken? 
Onveilige verkeerssituatie? 
Te veel of te weinig verkeersborden? Iedereen kent die ergernissen voor de weggebruiker in Rijswijk die met kleine aanpassingen opgelost kunnen worden, maar waar niemand wat aan lijkt te doen. De VVD gaat er wel wat aan doen.

Op de website www.verkeersmeldpuntrijswijk.nl - een initiatief van de VVD- kunnen inwoners van Rijswijk vanaf zondag 16 februari via de computer, laptop of smartphone melden welke verkeerssituatie verbeterd moet worden! Doet men een melding vanaf een smartphone op locatie, dan wordt die locatie direct weergegeven op de kaart van Rijswijk. Fractievoorzitter Arthur Sterk en fractiewoordvoerder Verkeer Nicki de Haaij openden dit weekend het verkeersmeldpunt.

Het verkeersmeldpunt van de VVD in Rijswijk is een modern digitaal platform om weggebruikers de gelegenheid te geven hun ergernissen en hun suggesties voor een betere en veilige inrichting van wegen, fietspaden en het openbaar vervoer te melden. De melders kunnen ook suggesties doen voor verbeteringen en bezoekers van de site kunnen meldingen ,reacties en suggesties van medeweggebruikers ondersteunen en aanvullen.

De Rijswijkse weggebruikers weten vaak heel goed wat er moet veranderen voor een goede doorstroming van het verkeer of, bijvoorbeeld, een veilige oversteek voor fietsers. De VVD verzamelt alle meldingen en suggesties en geeft ze door aan de gemeente Rijswijk. En de VVD houdt natuurlijk in de gaten of en hoe de gemeente de problemen aanpakt.

De VVD fractie analyseert ook alle meldingen en benoemt op basis van die analyse prioriteiten en actiepunten voor de komende Raadsperiode. De VVD in Rijswijk staat voor een veilig verkeer en een goede doorstroming.

Arthur Sterk en Nicki de Haaij openen het verkeersmeldpunt