Parkeerproblemen, VVD wil maatregelen!

Afgelopen dinsdag sprak de gemeenteraad van Rijswijk over de ontstane problemen met het parkeren in delen van Rijswijk als gevolg van het invoeren van betaald parkeren in Den Haag. De VVD fractie had over dit onderwerp al reeds in januari vragen aan het College gesteld. Omdat het College die vragen nog niet had beantwoord ,maar er wel een hele hoop reacties op de (sociale) media verschenen is op verzoek van de Burgemeester dit onderwerp als agendapunt van de raadsvergadering gezet.

VVD woordvoerder Ton Henskens nam daarbij het volgende standpunt in: 

De VVD heeft eind vorig jaar al geïnformeerd bij het College naar de voorwaarden bij het betaald parkeren in Spoorwijk en Laakkwartier door de gemeente Den Haag. Wij begrepen toen dat per huisadres 1 vergunning zou worden gegeven, een tweede vergunning zou tussen de 200 en 400 euro gaan kosten. Dit baarde de VVD Rijswijk toen al met grote zorgen vanwege het effect dat dit zou hebben voor de aangrenzende wijken in Rijswijk. Daarom heeft de VVD op 18 januari 2014 schriftelijke vragen(art43) gesteld aan het College met daarbij het verzoek om bij het ontstaan van problemen in Rijswijk snel met maatregelen te komen. Vorige week heeft de VVD fractie met bewoners van Steenlaan en omgeving de situatie bekeken. Zonder fotograaf overigens! Wij zagen toen dat onze eerder geuite vrees waarheid was geworden. Daarom heeft de VVD toen aanvullende vragen aan het College gesteld die nu vanavond op verzoek van de Burgemeester op de agenda staan. Wij vragen het College nu zo snel mogelijk maatregelen te nemen. Maatregelen die niet meer mogen kosten dan strikt noodzakelijk. De VVD ziet graag snel een duidelijk voorstel verschijnen.”

VVD woordvoerder Henskens sloot zijn betoog af met een dringend verzoek om dit onderwerp op een respectvolle en bestuurlijke wijze te voeren en deed daartoe een oproep aan de colega’s:

“Er moet de VVD iets van het hart. Sociale media zijn niet meer weg te denken uit deze tijd. Maar de VVD betreurt het ten zeerste het moddergooien door partijen op Facebook met hele en halve onwaarheden. Waarbij mensen worden beoordeeld op de kleur van hun kenteken. De discussie moet gevoerd worden hier in de raadszaal of op politieke bijeenkomsten. Wat er nu gebeurd is niet goed voor het vertrouwen van burgers in de politiek.”

De VVD-fractie in de raad houdt een vinger aan de pols. Het college is nu aan zet om met verdere maatregelen te komen. Als u vragen heeft neem dan contact op met onze fractieleden Ton Henskens of Nicki de Haaij.