Van de voorzitter: februari 2014

Het zal niemand zijn ontgaan: de gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Eerder hier berichtte ik al over de voortgang van de verschillende activiteiten binnen de VVD Rijswijk, waaruit de oplettende lezer kon opmaken dat wij reeds lang geleden volledig klaar waren voor deze verkiezingen. Dat zou ook geen verwondering hoeven te wekken: de VVD Rijswijk is een sterke en stabiele partij met veel kundige mensen die vanuit een goed liberaal kloppend hart in college, fractie, bestuur of commissies heel veel goed werk wegzetten. Dat alles om een mooi Rijswijk te behouden voor alle Rijswijkers. Het is logisch dat alle partijen die meedingen om de gunst van de kiezer zich diverse kwalificaties aanmeten die mij als VVD’er, mild beoordeeld, bekend voorkomen vanuit onze eigen partij en vooral ook vanuit onze eigen tradities. Bijvoorbeeld: bestuurlijke partij, goede verbinding met de lokale samenleving, verkiezingsprogramma dat er mag wezen etc. etc. Ik vind het prima als anderen dat van zichzelf zeggen, maar ik ben er vooral trots op dat wij het daadwerkelijk zijn en dat we dit al die jaren in de praktijk laten zien. Ik heb het dan over het uitvoeren van een gedegen programma met goede mensen, je beloften daadwerkelijk realiseren en bovendien ook de flexibiliteit hebben om op actuele thema’s vanuit je eigen liberale grondprincipes te kunnen reageren.  

Er wordt de laatste tijd veel gesproken over het gegeven dat lokale partijen last kunnen krijgen van negatieve sentimenten over de landelijke politiek. Ik vlak op voorhand dat effect niet uit. Maar, ik tel ook mijn zegeningen dat we onderdeel zijn van deze landelijke VVD. We worden door de landelijke partij niet beïnvloed of gehinderd in onze lokale standpuntbepaling, maar hebben wel alle voordelen van een partij die alle afdelingen ondersteunt met een ontzettend stevig opleidingsprogramma. Dat maakt mede dat we hier in Rijswijk al die jaren al die stabiele factor zijn die zegt wat hij doet, en doet van hij zegt. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat de Rijswijkse kiezer die straks in het kieshokje staat niet primair denkt aan de landelijke politiek, en niet aan de landelijke discussies waar hij op dat moment geen invloed op kan uitoefenen. Maar dat hij verstandig genoeg is om zich op dat moment dat hij keuzen maakt voor de problematiek die veel dichter bij huis komt, namelijk voor keuzen die ons in Rijswijk te wachten staan. En dat hij dan kiest voor een goed programma waarvan hij weet dat deze wordt gerealiseerd door een partij die een lange en rijke traditie kent om verkiezingsbeloften in te lossen met mensen die daarvoor bij uitstek zijn opgeleid en toegerust. Inderdaad, de VVD Rijswijk.

Udo Oelen

Voorzitter VVD Rijswijk