Fractie in Actie: januari 2014

Beste VVD'er,

Hoewel u, zo blijkt uit ons web onderzoek, in dezer maanden voor de verkiezingen de kans groter is dat u journalist van een lokaal blad bent of een raadslid danwel lid van de verkiezingscommissie van een andere partij. Er is in deze tijd significant meer interesse in het doen en laten van politici, dan in de periode dat er gewoon bestuurd moet worden, niet door kiezers maar juist door de ‘concurrentie’, alsof het slecht nu interessant is om naar elkaar te luisteren.

Ik wil hen en u graag aan de hand van een voorbeeld uit een wijk in Rijswijk, Leeuwendaal, graag benadrukken waarom de VVD kiest voor een liberale samenleving.

De afgelopen tijd zijn er een aantal inbraken geweest in deze wijk, bij mij ook. Ik heb de inbrekers op heterdaad kunnen betrappen, voordat ze echt hun zakken hebben kunnen vullen, maar ze zijn er helaas wel vandoor. Ik mis ‘alleen’ maar een Ipad en mijn dochter een schooltas. Daarnaast veel schade. Het ‘blijf met je poten van andermans spullen af’ principe (zo verwoorde mijn vader het altijd), wordt op zo’n moment wel erg duidelijk. Niet stelen valt mijnsinziens onder de liberale grondwaarde van verdraagzaamheid, die we ook bij de VVD Rijswijk onderstrepen.

Maar waar ik het meest van baal is het gevoel dat iemand in je huis is geweest zonder dat je het wilt. En daar komt bij dat ze nu in mijn Ipad gegevens zien waarvan ik niet wil dat ze ze zien. Als ik nu het huis uit ga, kijk ik of alle sloten dicht zijn, het alarm erop en of ik geen rare snuiters zie lopen. Het is niet meer dat ik in alle vrijheid het huis in en uit kan rennen, zoals ik dat ooit wel ervaren heb.

Als reactie daarop heeft de wijk een WhatsApp groep aangemaakt, waaraan alle inwoners van de wijk kunnen deelnemen. Als er onraad is, wordt dit gelijk gemeld en kunnen buurtbewoners meekijken naar verdachten. Burgernet in de wijk. Ik vind zo’n actie een mooi voorbeeld van eigen verantwoordelijkheid. Als buurt kan je meer doen aan de veiligheid van je wijk. Dat hoeft niet altijd via de overheid.

Dit voorbeeld waarmee drie van de vijf grondbeginselen van de VVD praktisch zijn uitgelicht, geeft aan dat politiek zich in de wijk speelt, ook, of misschien juist als de politiek zich er niet mee bemoeid. En dat vind ik het paradoxale mooie van het liberalisme.

Mag ik u meenemen in een filosofische gedachtegang, waarbij we afspreken in een democratie te willen leven. In dat geval mogen wij als inwoner van Nederland, als inwoner van de provincie en, in ons geval, als inwoner van Rijswijk, ons eigen stad besturen. Dat mogen we, in principe, doen met alle 48.000 inwoners. Omdat het wat onhandig is om al deze 48.000 te laten vergaderen, hebben we bedacht dat we 29 mensen aan wijzen die namens ons zeggen wat wij willen. Vanuit deze groep wijzen we dan 4 mensen uit die het dagelijkse bestuur mag voeren. De rest geeft dan aan deze 4 kaders mee, controleren die en vertalen de wens van de 48.000 inwoners (ie volksvertegenwoordiging). Die 4 mensen (dit zijn de wethouders), krijgen een ambtenaren apparaat mee om al het werk te doen.

Vervolgens kan je redeneren, dat wij, VVDers als volksvertegenwoordiger, stellen dat we minder overheid willen en dat de kracht in de participatie van de individuen aan de samenleving zou moeten liggen. ‘De overheid is slechts de overhead van de samenleving’. Om die boodschap goed te implementeren is macht nodig. En dat noemen we dan politiek. Maar voor je het weet ben je alleen nog bezig met beleidsnota’s, visies en vergezichten terwijl we begonnen met een wijk die een WhatsApp start om elkaar op de hoogte te houden.

Misschien is het voorzichtig tijd om de stap van volksvertegenwoordiging over te slaan, of ten minste tegen het licht te houden. We leven inmiddels in een tijd waarbij alle inwoners hun mening massaal en per direct bij het stadsbestuur kan brengen. Twitter en Facebook hebben hun haarvaten veel fijner in de samenleving dan de volksvertegenwoordiging. Met bijv. wikkipadia kan vervolgens een tijdsvertraging mechanisme worden gebouwd, waardoor niet op de grillen van de dag bestuurd hoeft te worden. Direct bestuur, met weinig overheid. Een gedachte waard.

Tot die tijd kunt u mij altijd twitteren om uw mening en inzicht te geven over hoe wij in Rijswijk zouden moeten samenleven. Ik tref u op @toonbuddingh en zal mijn best doen om dat bij dit en volgend bestuur naar voren te brengen.

Ik wens u een fijne dag.

Groet

Toon