Nicki de Haaij verlaat fractie

Gisteren heeft ons fractielid Nicki de Haaij kenbaar gemaakt zijn taken als fractielid neer te leggen en de gemeenteraad te verlaten. Na de stemming heeft Nicki laten weten zich niet met de besluitvorming te kunnen verenigen en uit de fractie te stappen.

De VVD-fractie betreurt dit maar respecteert zijn keuze. De VVD waardeert het dat Nicki ook uit de Raad terugtreedt en er niet voor heeft gekozen op eigen titel verder te gaan. Nicki zal in de fractie waarschijnlijk worden opgevolgd door Coen Sleddering. Wij zijn Nicki erkentelijk voor zijn inzet in de afgelopen periode.


Nicki heeft de afgelopen jaren met veel passie, inzet en betrokkenheid het liberale geluid laten horen in Rijswijk. Daarom vinden wij het jammer dat Nicki tot dit besluit is gekomen. Uiteraard respecteren wij zijn beslissing.

De VVD in Rijswijk staat voor een solide bestuur en is trots op alles wat we de afgelopen jaren in de raad en het college bereikt hebben. Dit gaan we doorzetten en daarom zal de zetel die beschikbaar is gekomen door de VVD zo snel mogelijk worden ingevuld, zodat de continuïteit gewaarborgd is.

Wij bedanken Nicki voor alles wat hij voor de bewoners van Rijswijk en de VVD heeft betekend.

Bestuur & Fractie VVD Rijswijk