VVD stelt raadsvragen over 'parkeerdruk Oud Rijswijk'

De fractie van de VVD heeft de volgende vragen gesteld aan het college over de parkeerdruk in Oud Rijswijk:

De VVD in Rijswijk wordt de laatst dagen veel benaderd door verontruste Winkeliers en bewoners van Oud Rijswijk. In Laakkwartier en Spoorwijk wordt door de gemeente Den Haag betaald/vergunning parkeren ingevoerd.

Bewoners en winkeliers in Oud Rijswijk vrezen een toename van de parkeerdruk in Oud Rijswijk van auto's en vooral bedrijfsbusjes uit Den Haag.

De VVD stelt daarom de volgende vragen.

  1. Is het college bekend met deze situatie?
  2. Is het college bereid deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten te houden.
  3. Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van een ongewenste toename van de parkeerdruk, overweegt het college dan maatregelen te nemen. Zo ja welke maatregelen overweegt u?

Namens de VVD Fractie,

Nicki de Haaij & Ton Henskens