Coen Sleddering geïnstalleerd als nieuw raadslid voor de VVD

Op dinsdag 6 juni is Coen Sleddering geïnstalleerd als gemeenteraadslid namens de VVD in Rijswijk. Hij neemt de plaats in van Nicky de Haaij die zich terugtrok uit de fractie. Na zijn installatie nam Coen Sleddering plaats naast fractievoorzitter Arthur Sterk en collega raadslid Tom Henskens.

 

In deze vergadering kon het nieuwe raadslid ook meteen zijn maidenspeech houden en wel over de beleidsvisie Bogaard van het College. Sleddering maakte van deze gelegenheid gebruik om zijn voorganger te bedanken voor zijn inzet. Ook prees hij de opstelling van Nicky de Haaij die zijn zetel niet meenam naar een andere cq nieuwe partij. In dit geval dus geen zetelroof en zo hoort het ook volgens de VVD.

Namens de VVD fractie gaf Sleddering aan dat de beleidsvisie over de Bogaard op steun van de VVD kan rekenen, maar waarschuwde het College wel voor te veel idealistische en duurzame vergezichten. In de tekst van de visie lijkt het soms er op dat Rijswijk er een nieuw natuurpark bij krijgt in plaats van  een economisch centrum. Volgens de VVD is mooi groen best nuttig in dit versteende gebied, maar men moet niet overdrijven. Het gaat er vooral om dat ondernemers daar hun werk kunnen doen en hun klanten op een  ontspannen en goede manier kunnen bedienen. De VVD fractie is dan ook van mening dat de  aan te stellen “ aanjager” voor de verdere uitwerking van deze  visie een persoon van top kwaliteit moet zijn, met ervaring in de Retail in het huidige internet tijdperk.