Politiek Café: Liberaal groen

Dit keer organiseerden wij het Politiek Café samen met Ewout Donszelmann van D66. Te gast waren Stientje van Veldhoven (D66) en Remco Dijkstra (VVD), als gebruikelijk weer kundig geïnterviewd door René van Hemert.

Stientje woont in Rijswijk, heeft o.m. bij het Europees Parlement gewerkt voordat zij Tweede Kamerlid werd. Zij is getrouwd, heeft 2 kinderen, en heeft als hobby o.m. hardlopen. Remco komt uit het bedrijfsleven, en is nu 4,5 jaar Tweede Kamerlid. Hij woont in Lienden, en is reeds 11 jaar politiek actief. Begonnen in de politiek uit onvrede met het lokale beleid: OZB, parkeren, etc. Remco woont samen met zijn vriendin, en zij hebben een dochter. Remco houdt meer van fietsen dan van hardlopen.

Hoe denken zij over duurzaamheid: volgens Stientje hebben wij 3x deze aardbol nodig om iedereen te kunnen voorzien van voedsel, kleding, en een dak boven je hoofd. Het Klimaatakkoord, in Parijs gesloten, betreft veel meer dan alleen de reductie van de CO2 uitstoot. Daarnaast zijn technologie en duurzaamheid belangrijke groeimarkten.

Remco kijkt vanuit een ondernemersbril naar duurzaamheid. Het gaat om People, Planet, Profit. Hoofdthema’s zijn energie, industrie, mobiliteit en transport. Er is inderdaad meer voedsel, water en energie nodig. Belangrijk is dat de overheid mensen niet gaat betuttelen.

Hierna volgde een reeks van onderwerpen waaruit bleek dat D66 en VVD redelijk dicht bij elkaar zitten qua opvattingen. De VVD gelooft meer in de vrije markt, D66 denkt dat de markt niet vanzelf verduurzaamd. Het Klimaatbeleid vereist een mondiale aanpak, en er dient een gelijk speelveld te zijn. Voor D66 is CO2 reductie een speerpunt. Hier waren vragen over uit de zaal: in hoeverre is er bewezen dat CO2 uitstoot de oorzaak is van de problemen met het opwarmen van de aarde, en in hoeverre valt de temperatuurstijging te voorspellen? 

Ook hier waren de twee sprekers redelijk eensgezind: naast de milieudoelstellingen zijn er ook pragmatischer zaken: als wij het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen is dat ook goed voor de portemonnee, en het maakt ons minder afhankelijk van de landen waar wij olie en aardgas van betrekken. Nederland en Europa zijn nog steeds (grote) netto importeurs.

Duurzaamheid heeft ook te maken met circulariteit: Cradle to Cradle – afval is voedsel. De discussie ging over afvalinzameling en verwerking, en ook regelgeving, die soms belemmerend werkt. Waarom wordt veel in de winkels nog in plastic verpakt, was een vraag uit de zaal? Ook vanwege de houdbaarheid, Dat is ook duurzaam. Plastic, glas, e.d. hebben waarde na gebruik. Afvalscheiding is belangrijk. 

Daarnaast kwam het onderwerp verduurzaming van de woningvoorraad aan de orde: de energielabels. Hier denken VVD en D66 wat verschillend over. In hoeverre ga je mensen of bedrijven  dwingen / stimuleren? Stientje stelde voor om bij corporaties naar het gehele bezit te kijken (portfolio), en dat naar een bepaald niveau te brengen. Daar kan een corporatie dan in middelen. Een belangrijk punt was verder het energiegebruik en de CO2 uitstoot door de Industrie. Vaak focussen wij op woningen, maar hoe zit het hiermee? 

Ook het onderwerp Thoriumcentrales (gesmolten zout reactor) passeerde de revue. Hoe staat het hier mee? Er is nog onderzoek nodig, daarvoor moet geld vrijgemaakt worden. Ook was de vraag of windmolens en zonnepanelen direct danwel indirect gesubsidieerd worden. De energiebelasting is een substantieel deel van ieders energienota. Waar gaat dat naar toe? Remco is er voorstander van dit via de begroting te laten lopen, dat is zuiverder.

Het voornaamste onderwerp waar VVD en D66 van mening over verschillen is het rekening rijden: VVD is tegen, D66 is voor. Uiteraard werd dit boeiende twee gesprek, met vele goede vragen uit de zaal, afgesloten met het biertje tappen. Dat ging best goed!

Deze maand, op maandag 26 Juni, is Rogier van der Sande te gast op ons Politiek Cafe. Rogier is gedeputeerde voor de Provincie Zuid-Holland. Kom allen weer luisteren en vragen stellen!