VVD presenteert verkiezingsprogramma en lijst

Tijdens een druk bezocht Politiek Café op maandag 25 november heeft wethouder en lijsttrekker René van Hemert het VVD verkiezingsprogramma gepresenteerd.

In een korte toespraak gaf hij een schets van de huidige situatie in Rijswijk: 

Rijswijk staat er goed voor, ondanks de crisis en de bezuinigingen. Rijswijk heeft een kloppend huishoudboekje en prachtige voorzieningen. In Rijswijk is het goed wonen en werken. Rijswijk kent goede woonlocaties die goed bereikbaar zijn met auto, fiets en OV. En er wordt volop gebouwd. Rijswijk kent lage lasten die ruim onder het gemiddelde van Haaglanden liggen.

Hij gaf aan dat dit geen toeval is, maar een gevolg van de jarenlange verantwoordelijkheid en inzet van de VVD voor een goed stadsbestuur. Die verantwoordelijkheid neemt de VVD met als belangrijk doel: lage lasten voor de burger! En dat is ook de afgelopen 4 jaar goed gelukt, mede door de vele initiatieven van de VVD.

De VVD heeft een programma opgesteld met realiteitszin. Wat niet kan, dat kan niet. Zeer bewust en selectief met de beperkte middelen omgaan en werken met een sluitende begroting. Enkele kernpunten uit het VVD programma:

  • VVD zet in op economische groei en versterken van het vestigingsklimaat
  • VVD wil ruim baan voor startende ondernemers
  • VVD wil veilig verkeer en goede doorstroming
  • VVD wil verder bouwen en zorgen voor evenwichtige woonvoorraad
  • VVD pakt nieuwe beleidsterreinen voor de gemeente op gebied van zorg en inkomen aan met ambitie, moed en innovatie!
  • VVD blijft zich inzetten voor de veiligheid en wil cameratoezicht waar dat nodig is
  • VVD wil overlast streng aanpakken
  • VVD wil een actieve rol van Rijswijk in discussies over metropool Den Haag Rotterdam en actief samenwerken met andere gemeenten, met name met Delft.

Rijswijk is goed voor wonen en werken. Rijswijk heeft een verantwoord bestuur. In Rijswijk krijgt de burger waar voor zijn geld

  • VVD wil een ambitieus, initiatiefrijk en verantwoord bestuur
  • VVD staat voor lage lasten en een kloppend huishoudboekje
  • VVD wil ruimte en veiligheid voor burger en bedrijven

Naast het programma heeft de VVD een lijst met uitstekende kandidaten. Een goede mix van ervaring, talent en nieuwkomers. De nummers 1 tot en met 12 zijn verkiesbaar voor de Raad, de overige kandidaten op de lijst zijn niet verkiesbaar en zorgen voor een voldragen lijst. Daarmee laat de VVD zien welke kracht, welk talent en enthousiasme de partij heeft in Rijswijk.