Fractie in Actie: november 2015

Afgelopen weken heeft de gemeenteraad in Rijswijk de begroting voor de jaren 2014-2017 behandeld. De behandeling van de begroting in de raad leverde het vertrouwde beeld op, coalitie partijen reageerden positief, de oppositie had geen goed woord over voor deze begroting.

Onze fractievoorzitter, die als woordvoerder namens de fraktie sprak, betoogde in een gloedvolle toespraak, dat het in Rijswijk allemaal niet zo slecht was, zoals je door sommigen wel hoort verklaren. 

De begroting is op orde, de lasten voor de burger dalen licht, Rijswijk is een landelijk voorbeeld hoe er wel gebouwd kan worden in deze crisistijd, we hebben in Rijswijk een goed aanbod van cultuur en het voorzieningen nivo ligt hoog. Arthur Sterk constateerde terecht, dat dit toch niet allemaal maar toeval kon zijn met een partij als de VVD in dit college. Zorgen zijn er natuurlijk wel, er staat ons een enorme uitdaging te wachten in de komende jaren.

De decentralisatie van overheidstaken zorgt er voor dat de gemeente een groot aantal taken in de sociale sector uit zal moeten voeren. Om er voor te zorgen dat de gemeenteraad nauw betrokken blijft bij deze operatie diende Arthur namens de VVD een motie in, om dit onderwerp, het stempel van een groot project mee te geven, wat het college verplicht de raad regelmatig te informeren en bij besluitvorming te betrekken. Deze motie werd door de raad unaniem aangenomen. 

Natuurlijk was in diverse betogen te merken, dat de verkiezingen voor de Gemeenteraad naderen. De VVD houdt zich echter ver van de "Dorpspolitiek" met het uiteindelijke doel anderen te beschadigen. Wij hebben dit niet nodig omdat wij een duidelijke, stabiele en betrouwbare koers gevaren hebben en dat in de toekomst ook zullen doen.

Nu het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld zijn kunnen we aan de volgende klus gaan beginnen. De propaganda commissie gaat volop aan de slag om volgend jaar voor een goed resultaat te zorgen.

Voor de fractie van de VVD, de kandidaten op de lijst en het bestuur zullen drukke tijden aanbreken. Maar als we er allemaal de schouders onder zetten moet een goed resultaat mogelijk zijn. 

Wij als fractie hebben er zin in. 

Uit onderzoeken blijkt, dat bij gemeenteraadsverkiezingen, het kennen van de VVD kiezers, ze persoonlijk benaderen en het oproepen van deze kiezers om vooral op de VVD te gaan stemmen resultaat oplevert.

Het campagneteam van de VVD Rijswijk bestaat dus minimaal uit alle leden van de VVD Rijswijk. U wilt toch ook dat de VVD een belangrijke en stabiele factor blijft in de Rijswijkse Gemeenteraad.

Wij hopen u in de komende tijd veel te ontmoeten.

Ton Henskens
Raadslid VVD Rijswijk