Pizzeria Casanova weer op de agenda in Rijswijk

Op dinsdag 20 juni behandelde de Rijswijkse gemeenteraad opnieuw de situatie rond de pizzeria Casanova. De VVD fractie heeft hier met grote ergernis kennis van genomen. Dit al jaren lopende dossier is na vele schermutselingen, onderhandelingen over dwangsommen en door de gemeente Rijswijk gewonnen rechtszaken - tot aan de Raad van State zelfs - afgesloten met een overeenkomst tussen de desbetreffende ondernemer en de gemeente Rijswijk. De afspraken die door beide partijen zijn ondertekend komen neer op een vertrek van de pizzeria uiterlijk 31 december 2017.

En nu is het bijna zover en stuurt de ondernemer een tekening voor de verbouwing voor de pizzeria op dezelfde plaats en vraagt de gemeenteraad toestemming om te mogen blijven voortbestaan. Gemeentebelangen Rijswijk, Beter voor Rijswijk en het CDA nemen het weer op voor deze horecazaak en willen dat het College van B&W de exploitatie van de pizzeria mogelijk blijft maken. Dat dit strijdig is met het voor die locatie in 2009 vastgestelde bestemmingsplan wordt gemakshalve even vergeten. De VVD wil ondernemers graag ondersteunen bij hun plannen en zakelijke activiteiten, maar wel binnen de wettelijk toegestane regels en bepalingen. En ook moeten alle ondernemers op een zelfde manier worden behandeld door de gemeente. Er mag geen concurrentie voordeel worden gefaciliteerd.

Het College heeft een feitenrelaas opgesteld ,waarin exact staat te lezen wat zich allemaal heeft afgespeeld in al die jaren.

Wie dat leest als neutrale lezer kan zijn ogen niet geloven. Hij leest over een ondernemer die de grenzen van het betamelijke opzoekt en er zelfs over heen gaat. Een ondernemer die zich niets aantrekt van wet- en regelgeving, afspraken, dwangsommen en rechterlijke uitspraken. De lezer ziet ook een overheid die niet uitvoert wat uitgevoerd moet worden. Daarbij gehinderd door politieke partijen die het onderwerp steeds weer op de agenda plaatsen. Zelfs tot inzet van de verkiezingen maken. Bij de laatste verkiezingen zamelde Gemeentebelangen Rijswijk 3000 handtekening van burgers in als steun voor het open houden van de pizzeria. Dat die handtekeningkaarten werden betaald en verspreid door de desbetreffende ondernemer zelf, is wel een heel bijzonder gegeven.

Het optreden van de gemeente in de richting van deze ondernemer is een buitengewoon slecht voorbeeld voor ondernemers die zich wel aan alle regels houden en zich bij democratisch genomen besluiten en gerechtelijke uitspraken neerleggen. Beloning van dat gedrag moet niet kunnen bestaan bij een degelijk stadsbestuur.

De VVD fractie is van mening dat de overeenkomst, juridisch vastgelegd tussen gemeente en ondernemer, moet worden uitgevoerd. En dat de overheid regels uit het bestemmingsplan moet handhaven. En de ondernemer wordt van harte uitgenodigd om een pizzeria elders in Rijswijk te gaan starten om de tevreden klanten uit de wijde omgeving te blijven bedienen. De gemeente mag en moet er alles aan doen om samen met de ondernemer een nieuwe geschikte plek te vinden.