Van de voorzitter: van de vlekkeloze overheid niets nieuws

In de samenleving zie ik een groot aantal divers gegroepeerde vragenstellers die in feite niet anders herhaald en met telkens luidere toon vragen om zorg en aandacht van de gemeenschap, om tal van zaken. Het nieuws is een dagelijkse optocht van mensen die misstanden in en om de samenleving aankaarten, en met de pressie voor een actie vanuit de overheid om er wat aan te doen. En terecht overigens. Het is niet gemakkelijk om aandacht te krijgen in de informatiesamenleving van 2017. Het aanbod van informatie aan het individu van vandaag, de roep om zijn aandacht voor van alles, is overweldigend. 24 uur per dag is kennis te nemen van iedere veronderstelde misstand in de samenleving, en zo van iedere verontwaardigde onrecht aangedane. Een stap achteruit zettend krijg je dan het gevoel dat de samenleving de hele dag struikelt en hort en stoot om met al die misstanden, groot en klein, om te gaan. Het beeld dat dan blijft hangen is dat het al met al behoorlijk mis is in Nederland, een beeld dat in dat dagelijkse nieuws zelden of nooit wordt gerelativeerd. Goed nieuws is geen nieuws.

Een opgewekt gezinsleven vereist dat het vragen op een bepaald moment stopt, dat kinderen inzien dat ze niet alles dat ze kunnen vragen ook werkelijk kunnen krijgen. Uiteindelijk willen we thuis met elkaar een fijne dag, en wel iedere dag, en die krijg je niet als een van de gezinsleden op luide toon blijft herhalen dat er iets moet worden aangeschaft voor zijn of haar plezier. We willen graag allemaal plezier vandaag. Belangrijk is het dan om dan je geduld te bewaren en opgewekt, positief en optimistisch aan het werk te gaan. Niet negeren maar regeren.

Onze kinderen krijgen veel meer dan waar zij om vragen. Heel veel vragen ze helemaal niet om, dat gebeurt gewoon. Zij vragen niet om op tijd naar bed, überhaupt een bed, en drie maaltijden per dag en een schoolopleiding, kleren en schoenen en warme aandacht en belangstelling van hun ouders voor alle ditjes en datjes waar zij iedere dag mee thuis komen. Dat zit al in het pakket. Zij vragen om de extra’s. Meer tijd om buiten te spelen ook nadat het donker wordt, Waarom niet? Waarom mag je niet buiten spelen in het donker? Waar staat dat dan dat dat niet mag? Ook niet in de tuin? Waarom mag in de tuin dan wel en op straat niet? - Ja. Je hoort jezelf dezelfde dingen zeggen als je ouders vroeger tegen jou zeiden in dit type debatten.

Ook in de zorg van de overheid zitten heel veel dingen gewoon in het pakket, die zijn al geregeld. Hoeft niet over te worden gesteggeld, die zijn als vanzelfsprekend te beschouwen, het zijn verworven rechten. Vandaag is weer een ontelbare stroom van overheidsinteracties gepasseerd. Er zijn boetes uitgedeeld, belastingen geïnd, toeslagen uitgekeerd, voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, informatieuitwisselingen geautomatiseerd: een niet te bevatten grootheid van interacties tussen burgers en overheidsinstanties en tussen die instanties onderling. En de meeste, vrijwel alle van die interacties verliepen vlekkeloos. Dat is goed nieuws en dus geen nieuws. De vlekkeloosheid van het Nederlandse overheidsoptreden is helaas ook vandaag weer onopgemerkt gebleven en als vanzelfsprekend beschouwd door alle betrokkenen. De missers van vandaag zullen het nieuws echter ongetwijfeld binnenkort halen.

Later terugkijkend zullen onze kinderen de dag herinneren dat Fikkie of Bello of hoe de ongetwijfeld net wat te dikke luie labrador ook zal komen te heten, als een pluizige pup deel uit ging maken van ons leven. Dat was toen nieuws en dat werd daarna familiegeschiedenis. Ze zullen ook nog wel een notie hebben van hoe het huis er op die dag bij stond, maar niet meer precies weten welke kleren ze uit de kast pakten die dag, welk eten zij toen aten en hoe comfortabel het huis verwarmd was die dag. Zat in het pakket, gaat de geschiedenis in als irrelevant en is dus voor de vergetelheid.

De vlekkeloosheid van het gezinsleven en die van de overheid wordt gemakkelijk over het hoofd gezien in de maalstroom van de klachten over de missers. Die er heus zijn iedere dag: we weten het en we dealen er mee. Maar alleen de glorie en de tragiek halen de boeken, de hoogte- en de dieptepunten. Al het andere verworvene, al het goede dat lag tussen die uitersten, vergeten we. Afgezien van het ontzegde snoepgoed en de beperkte schermtijd was het vandaag een vlekkeloze dag hier thuis. En zo was het dat ook in het openbaar bestuur. Het ging goed in Nederland, het ging hier weer prima voor vrijwel iedereen. De vlekkeloosheid is onopgemerkt gebleven. Niets nieuws dus.

Met vriendelijke groet,

René Hiemstra,
voorzitter